در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > اخبار و مقاله ها > امتحان آی سی دی ال درجه 2 آشنایی با ویندوز و فایل منیجر

امتحان آی سی دی ال درجه 2 آشنایی با ویندوز و فایل منیجر

در مقاله امتحان آی سی دی ال درجه 2 از سری مقاله های آموزش ICDL شاه آزمون، با مفاهیم نصب يك چاپگر، تغيير چاپگر پيش فرض، چاپ يك سند متني با استفاده از چاپگر پيش فرض، چاپ يك عكس با استفاده از چاپگر ديگر، بررسي مدير چاپ آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

امتحان آی سی دی ال

٥٣ - امتحان آی سی دی ال درجه 2 : نصب يك چاپگر

نصب يك چاپگر جديد، يك فرآيند ساده است. دستورالعمل سازنده را براي تنظيم و اتصال همه كابلها انجام دهيد و . سپس روي آيكون Computer My روي صفحه Desktop دوبار كليك كنيد. پس از باز شدن پنجره، روي پوشه Panel Control دوبار كليك كنيد. با اين كار پنجره ديگري باز مي شود. Printers را با دوبار كليك كردن روي آيكون مربوطه انتخاب كنيد. سپس روي آيكون Printer Add در صفحه بعد، دوبار كليك كنيد. حال شما به وسيله يك Wizard راهنمايي خواهيد شد. صفحههايي كه پي در پي ميآيند به شما دستورالعملها را داده و از شما ميخواهد كه فعاليتهاي ويژهاي انجام دهيد. همواره دستورالعملها را با دقت بخوانيد و عجله نكنيد. دستورالعملها را بخوانيد. شما هيج برنامه باز شدهاي نداريد، بنابراين وقتي آماده بوديد روي Next كليك كنيد. صفحه بعدي Wizard از شما سؤال ميكند كه آيا چاپگر شما مستقيماً به كامپيوتر خودتان متصل است و يا به كامپيوتر ديگري روي شبكه وصل است. در حال حاضر چاپگر، يك چاپگر محلي است، بنابراين گزينه پيش فرض را تغيير ندهيد، روي Next كليك كنيد. مرحله بعدي انتخاب سازنده و مدل چاپگر است. در ستون سمت چپ HP را پيدا كنيد. اكنون مجموعهاي از مدلها را در ستون سمت راست خواهيد ديد. به طرف پايين حركت كنيد تا به گزينه 690c Deskjet HP برسيد. سپس روي دكمه Next كليك كنيد. صفحه بعدي از شما ميخواهد كه درگاه (Port (مورد استفاده خود را انتخاب كنيد. چون اين يك چاپگر است، شما بايد LPT1 را، اگر در حال حاضر براي شما انتخاب شده است، برگزينيد و دوباره روي Next كليك كنيد. در صفحه بعدي، شما امكان تغيير نام چاپگر را خواهيد داشت، ولي ما آن را عوض نمي كنيم. براي ادامه، دوباره روي دكمه Next كليك كنيد. صفحه آخر، به شما توصيه ميكند كه براي بررسي اينكه چاپگر كاملاً درست تنظيم شده است، يك صفحه آزمايشي را چاپ كنيد. بنابراين شما فقط بايد روي دكمه Finish كليك كنيد. يك صفحه كوچكتر، گزارش نصب نهايي را نشان ميدهد. نمايش اين صفحه فقط چند ثانيه بايد طول بكشد و سپس صفحه آزمايشي چاپ ميشود. البته در اين آموزش، صفحه آزمايشي چاپ نخواهد شد. در نهايت، يك پيغام روي صفحه ظاهر ميشود كه كامل شدن عمليات نصب چاپگر را به شما اطلاع ميدهد و از شما ميپرسد كه آيا صفحه آزمايشي درست چاپ شده است يا خير؟ براي اتمام كار روي Yes كليك كنيد. اكنون شما در پنجره چاپگرها يك آيكون 640C Deskjet HP خواهيد ديد كه نشان دهنده تكميل فرآيند نصب است. اگر شما در هر يك از مراحل نصب نامطمئن هستيد ويا فكر ميكنيد كه انتخاب درست را انجام ندادهايد، ميتوانيد با استفاده از دكمه Back به عقب برگرديد و يا نصب را منتفي كرده و دوباره شروع كنيد. اگر شما يك شبكه داريد، فرآيند نصب به همين ترتيب است، فقط به جاي انتخاب چاپگر محلي، شما بايد Printer Network را انتخاب كنيد. بياييد نكات مهم را دوباره يادآور شويم و يك چاپگر شبكه نصب كنيم . از پنجره چاپگرها Wizard Printers Add را باز كنيد سپس دستورالعملها را خوانده و هر وقت آماده بوديد روي Next كليك كنيد. در صفحه بعد Printer Network را انتخاب كرده و دوباره روي Next كليك كنيد. سازنده ومدل را مانند قبل انتخاب كنيد – به دنبال 4 Lazerjet HP باشيد. صفحه بعدي از شما ميخواهد كه مسير صحيح شبكه را انتخاب نماييد. اگر مسير شبكه خود را نميدانيد، از مدير سيستم بپرسيد و يا روي دكمه Browse كليك كنيد. در اين آموزش، ما مسير را براي شما انتخاب كردهايم. براي ادامه كار فقط روي دكمه Next كليك كنيد. صفحه بعدي، محلي است كه شما ميتوانيد نام را تغيير دهيد ولي دوباره اين گزينه ميتواند بدون تغيير بافي بماند. شما همچنين ميتوانيد اين چاپگر را بعنوان پيش فرض براي استفاده برنامههايي در نظر بگيريد. اگر اين چاپگري است كه اغلب مورد استفاده قرار ميگيرد، Yes را انتخاب كنيد. اگر شما ميخواهيد از چاپگر رنگي بيشتر استفاده كنيد، آن را No قرار دهيد. اكنون از شما پرسيده ميشود كه آيا ميخواهيد يك صفحه آزمايشي چاپ كنيد. اين بار No را انتخاب كنيد و سپس Finish را كليك كنيد. صفحه كپي فايل، پيشرفت فرآيند نصب را نشان ميدهد. با كامل شدن نصب، اين صفحه ناپديد ميشود. اكنون شما ميتوانيد هر دو چاپگر را در پنجره مشاهده كنيد. چاپگر Jet Lazar يك دايره سياه با يك علامت تيك سفيد داخل آن دارد اين بدان معني است كه اين چاپگر پيش فرض بوده و در هنگام چاپ بصورت خودكار انتخاب مي شود. اگر شما دو چاپگر از يك نوع داريد، نامگذاري مجدد آنها مفيد خواهد بود چون شما بتوانيد براحتي چاپگر درست را انتخاب كنيد.

 ٥٤ - امتحان آی سی دی ال درجه 2 : تغيير چاپگر پيش فرض

اگر شما ميخواهيد چاپگر پيش فرض را به چاپگر ديگري كه در دسترس است تغيير دهيد، منوي Start را باز كرده و اشارهگر را تا Setting بلغزانيد و از منو Printers را انتخاب كنيد. در پنجره چاپگرها روي آيكون چاپگري كه ميخواهيد استفاده كنيد، كليك راست كرده و از منوي باز شده گزينه Default As Set را انتخاب كنيد. مشاهده خواهيد كه علامت √ پيش فرض به اين چاپگر منتقل شده است. اكنون نوبت شماست. چاپگر پيش فرض را تغيير دهيد.

 ٥٥ - امتحان آی سی دی ال درجه 2 : چاپ يك سند متني با استفاده از چاپگر پيش فرض

حال كه شما يك سند ساده ايجاد كردهايد، ميتوانيد آن را چاپ كنيد. حالا ميبينيد كه متنزيادي وجود دارد.كه ما براي شما قرار دادهايم. براي شروع چاپ اين فايل، منوي File را باز كنيد. حال گزينه Print را از اين منو انتخاب كنيد. وقتي كادر محاوره چاپ باز ميشود، شما خواهيد ديد كه در اينجا كامپيوتر دو چاپگر دارد كه مي تواند روي هركدام چاپ كند. چاپگر سياه يك علامت تيك در گوشه بالا سمت چپ دارد. اين نشانگر اين است كه اين چاپگر بعنوان پيش فرض انتخاب شد ه و در صورتي كه تغيير نكند، اين جايي است كه سند شما چاپ خواهد شد . در كادر سمت چپ، پايينتر، شما ميتوانيد بخشي از سند را كه ميخواهيد چاپ شود، مشخص كنيد. شما ميتوانيد تمام صفحات، فقط بخشي از متن و يا صفحات خاصي را براي چاپ انتخاب كنيد. در كادر سمت راست پايينشما ميتوانيد تعداد كپيهايي كه از هر صفحه ميخواهيد را مشخص كنيد. اگر فقط يك كپي باشد، گزينه Collate غيرفعال خواهد بود. اگر بخواهيد تعداد نسخههاي بيشتري چاپ كنيد، شما ميتوانيد ترتيب چاپ شدن نسخهها را معين كنيد. در اين حالت شما از هر صفحه چند كپي خواهيد داشت كه همگي مرتب شدهاند و به اين ترتيب شما نسخههاي چاپي را بصورت كپيهاي مجزا دريافت ميكنيد. وقتي انتخابهاي خود را انجام داديد، روي Print كليك كنيد. كادر محاوره Print بسته خواهد شد.

 ٥٦ - امتحان آی سی دی ال درجه 2 : چاپ يك عكس با استفاده از چاپگر ديگر

بسيار خوب. شما اكنون يك متن را به استفاده از چاپگر سياه و سفيد چاپ كرده ايد. بياييد به يك عكس نگاه كنيم و آن را با چاپگر رنگي چاپ كنيم. ما از فايل Gif.Fish كه باز است استفاده خواهيم كرد. برنامه مورد استفاده در اينجا Pro Paintshop است ولي روش چاپ يكسان است. منوي File را باز كرده و Print را انتخاب كنيد. پس از باز شدن كادر محاوره، روي پيكاني كه نزديك نام چاپگر است كليك كنيد و چاپگر رنگي را انتخاب كنيد . در بخش زير شما ميتوانيد وضعيت چاپگر را مشاهده كنيد. اين اطلاعات شامل آماده بودن چاپگر، اسم چاپگر و موقعيت چاپگر است. شما همچنين ميتوانيد محدوده چاپ، چاپ علائم تجاري و نيز نام چاپ نام فايل عكس را كنترل كنيد . ولي ما از اينها استفاده نميكنيم. سپس تعداد كپيهاي لازم را انتخاب كنيد و روي Ok كليك كنيد. كادر بسته شده و سند شما به چاپگر فرستاده ميشود.

 ٥٧ - امتحان آی سی دی ال درجه 2 : بررسي مدير چاپ

توقف، شروع و حذف فرآيندهاي چاپ شما ممكن است بخواهيد بدانيد كه چند سند ديگر منتظر چاپ شدن بوسيله چاپگر انتخابي تان هستند. براي اينكار شما بايد آيكون چاپگر موجود در سيني را باز كنيد و يا به منوي Start برويد و سپس به Setting رفته و Printers را از منو انتخاب كنيد. وقتي كادر محاوره بعدي باز ميشود، شما ميتوانيد ببينيد كه سند شما در كدام قسمت صف چاپ قرار دارد . شما ممكن است بنابه ضرورت بخواهيد كه اين سند را جلوتر از بقيه سندهاي صف قرار دهيد. براي اين كار شما ميتوانيد سندهاي قبل از سند مورد نظر خود را انتخاب كنيد. سپس منوي Documents را انتخاب كرده و Pause يا Printing Pause را بسته به نسخه Windows خود انتخاب كنيد. اگر آماده ادامه چاپ سندي هستيد كه قبلاً آن را متوقف نموده ايد (Pause ،(منوي Documents را باز كرده و دكمه Resume يا Printing Pause را بسته به نسخه Windows مورد استفاده انتخاب نماييد. شما همچنين ميتوانيد چاپ سندي را كه ديگر نميخواهيد چاپ شود، منتفي كنيد. براي اين كار سند را انتخاب كرده، منوي Documents را باز كرده و Cancel يا Printing Cancel را انتخاب كنيد. در اينصورت سند از صف چاپ خارج خواهد شد. پس از پايان كار، كادر محاوره چاپ را ببنديد. اكنون شما اين را امتحان كنيد.

86 مرحله آزمون آنلاین ICDL


15 دقیقه

15 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1399/9/30 16:28

اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

Taraneh در: آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان آزمون خیلی خوبی بود مرسی از سایت خوبتون

... در: آزمون جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 7 ارزیابی جهان‌های اجتماعی سوال اخری اشتباه گفتید چون گزینه د درسته

Sanazjafarkhah در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب بود ممنون ازشما.

ساناز در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب

مهساشیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی بود سوالات هم خوب بود

مهسا شیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی خوب

آصفه کریمزایی در: آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality عالیع

ارد فاتخ در: آزمون مطالعات پنجم آنلاین - فصل 6 منابع آب ایران فیری بزارید

من در: آزمون تستی آنلاین MSRT شماره 3 لطفا آزمون های بیشتری قرار دهید

فائزه فرحدل در: تست آنلاین کتاب تاریخ 1 پایه دهم انسانی - درس 1 تا 6 کاشکی میزاشتید خودمون جوابو بزنیم

گم شده در: آزمون آنلاین مجانی هدیه های آسمانی پایه ششم دبستان - درس 1 یکتا کاش پولی نبود چهار تا سوال

حمودی در: آزمون آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه هشتم - درس 1 تعاون کپی کردین از سایت گاما

نگین در: آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی نهم - ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سلام خیلی عالی بود من میخوام توی نمونه دولتی شرکت کنم و از همین الان فصل ب فصل تست بزنم اما این سوالات برای کل کتاب بود انگار . این پنا کاربری شما چجوری هستش لطفا در موردش ی توضیحی بدید

سادی حسن پور در: دانلود کتاب تافل (کلمات ضروری تافل TOEFL) به صورت رایگان و با لینک مستقیم از شاه آزمون عالی

منطق دان در: آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه خوب بود ولی سوالات آسان بودن

پرسش و پاسخ

کلید میان بر دستور Open کدام است؟

برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می کنیم؟

برای تغییر نوع ابزار انتخاب شده در یک گروه از ابزار های جعبه ابزار کدام کلید ها به کار می رود؟

برای وارد کردن اسناد به محیط Illustrator کدام گزینه استفاده می شود؟

کدام گزینه درنوار دستورات قرار گرفته ونحوه مرتب سازی پنجره ها را مشخص می نماید؟

برای نصب برنامه illustrator حداقل سرعت پردازنده چقدر است؟

کدام تکنیک زیر برای راه اندازی یک کسب و کار ضروری است؟

کدام فرمت تصویر برای استفاده در وب مناسب است؟

برای گرفتن خروجی فایل از چه فرمانی استفاده می کنیم؟

کدام گزینه از ابزار SYMBOL شکل ها را کم رنگ تر و شفافیت آن ها را کم می کند؟

شکل روبرو نشانگر کدام یک از ابزار های زیر است؟

برای ایجاد اندازه های تصادفی و نا منظم از چه ابزاری می_توان استفاده کرد؟

برای کپی یا نسخه برداری از لایه کدام گزینه استفاده می شود؟

با انتخاب کدام گزینه می توان شفافیت تصاویر قرار گرفته در لایه را تعیین نمود؟

برای اجرای ………………… Clipping Mask

پرفروش ترین آزمون ها

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون آنلاین آمادگی دفاعی پایه نهم - درس 1 امنیت، تهدید - درسی

آزمون آنلاین عربی 1 پایه دهم - درس 1 ذاکَ هوَ اللهُ سری 1 - درسی