در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه اخبار و مقاله ها آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر آی سی دی ال درجه 2 سری 8

آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر آی سی دی ال درجه 2 سری 8

در مقاله آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر از سری مقاله های آموزش ICDL شاه آزمون، با مفاهیم انتخاب فايلها و پوشه ها،  كپي كردن فايلها و پوشه ها، انتقال فايلها و پوشه ها، تهيه نسخه پشتيبان از فايلها و پوشهها بر روي فلاپي ديسك، پاك كردن فايلها و پوشه ها آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر

 ٣٦ - آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر : انتخاب فايلها و پوشه ها

در فعاليت بعدي كارهاي متفاوتي را روي فايلها و يا پوشهها اجرا خواهيد كرد. قبل از اجراي هر عمل شما بايد قادر به انتخاب هر مورد باشيد. اين فعاليت روشهاي متعددي براي انتخاب يك يا چند مورد به شما خواهد آموخت . با يك پوشه باز، تمرين را شروع مي كنيم، ما از Documents My براي اين نمايش استفاده خواهيم كرد. براي انتخاب فقط يك فايل، اشارهگر را روي فايل قرار داده و با دكمه چپ Mouse يكبار كليك كنيد. ملاحظه خواهيد كرد كه آيكون انتخاب شده تغيير رنگ داده است، به اين كار Highlight كردن گفته ميشود. اگر ميخواهيد يك پوشه را انتخاب كنيد، دقيقاً همين كارها را انجام دهيد. حال اين را امتحان كنيد. فايل ”Holiday ”را انتخاب كنيد. اگر ميخواهيد بيش از يك فايل يا پوشه را انتخاب كنيد، چند روش آسان براي اين كار وجود دارد . اگر شما ميخواهيد تعدادي فايل كنار هم را انتخاب كنيد، روي اولي كليك كنيد. سپس كليد Shift را پائين نگه داشته و روي آخرين فايل مورد نظر كليك كنيد. توجه داشته باشيد كه تمام فايلهاي بين اين دو فايل بطور خودكار انتخاب شدهاند. حال اين را تمرين كنيد. اگر فايلهايي كه ميخواهيد انتخاب كنيد پشت سر هم نيستند، شما هنوز هم ميتوانيد يك انتخاب چند موردي داشته باشيد، ولي اينبار بايد از كليد Control استفاده كنيد. بياييد اين كار را با هم انجام دهيم. روي اولين فايلي كه ميخواهيد انتخاب كنيد، كليك كنيد. حالا كليد Control را پايين نگه داشته و روي هر يك از فايلهاي باقيمانده يكبار كليك كنيد . اگر تصادفاً فايلي را انتخاب كردهايد كه بدان نيازي نداريد، همانطور كه كليد Control را پايين نگه داشته ايد، دوباره روي آن كليك كنيد. به خاطر داشته باشيد كه اگر اين كار را انجام ميدهيد بايد كليد Control را هنگام هر كليك پايين نگه داشته باشيد، در غير اين صورت انتخاب شما لغو شده و بايد دوباره شروع كنيد. اگر ميخواهيد تمام فايلها و پوشههاي داخل اين پوشه را كپي كنيد. با استفاده از كليدهاي Ctrl و A اين كار سريعاً انجام ميشود. اين را هم امتحان كنيد.

 ٣٧ - آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر : كپي كردن فايلها و پوشهها

شما تا كنون كپي و درج كردن متن در اسناد را تمرين كرده ايد. روش كپي كردن فايلها و پوشهها نيز به همان شكل است. براي كپي كردن يك فايل از يك پوشه به پوشه ديگر، پوشه حاوي فايل را باز كنيد، آن را انتخاب كرده و از دستور Copy استفاده كنيد. سپس پوشه مقصد را باز كرده و دستور Paste را بكار بريد. حالا اين كار را انجام دهيد. Holiday ،را از Documents My كپي كرده و درون Folder My درج كنيد. شما ميتوانيد از هر يك از روشهايي كه تا كنون تمرين كردهايد استفاده كنيد. براي كپي كردن يك پوشه نيز از همان دستورها استفاده ميشود. اين را هم امتحان كنيد. اگر ميخواهيد يك فايل يا پوشه را داخل درايو ديگري كپي كنيد بايد همان كارها را انجام دهيد . مواردي را كه بايد كپي شوند انتخاب كنيد و سپس از يكي از روشهاي اجراي دستور Copy استفاده كنيد. سپس درايوي را كه ميخواهيد در آن كپي كنيد، مشخص كنيد. براي اينكار ميتوانيد از Computer My و يا Explorer Windows استفاده كنيد. بخاطر داشته باشيد كه اگر ميخواهيد اين موارد را به داخل پوشهاي در درايو ديگر درج كنيد، در اين مرحله پوشه را مشخص كرده و آن را باز كنيد . وقتي به مقصد رسيديد، از دستور Paste استفاده كنيد. اين را هم امتحان كنيد. Music My و Holiday را كپي كرده و آنها را مستقيماً داخل درايو D درج كنيد.

 ٣٨ - آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر : انتقال فايلها و پوشهها

شما ممكن است بخواهيد بعضي از فايلهايي را كه تا كنون ايجاد كرده ايد به Folder My انتقال دهيد. اين كار بسيار آسان است. فرض كنيم يك فايل در حال حاضر در Documents My ذخيره شده ولي حالا شما ميخواهيد آن را در Folder My نگهداري كنيد. با دوبار كليك كردن روي پوشه Documents My ، آن را باز كرده و با استفاده از راست كليك ، فايلي را كه ميخواهيد انتقال دهيد، انتخاب كنيد. سپس از منوي باز شده Cut را انتخاب كنيد. توجه كنيد كه فايلي كه ميخواهيد آن را انتقال دهيد، كم رنگ شده است. حالا Folder My را باز كنيد و در منطقه سفيد رنگ پنجره راست كليك كنيد و Paste را از منوي باز شده انتخاب كنيد. اكنون فايل مورد نظر منتقل شده و ديگر در Documents My وجود ندارد. اكنون نوبت شماست كه اين را امتحان كنيد. شما ميتوانيد تمام پوشهها را به همين طريق انتقال دهيد. اين را هم امتحان كنيد پوشه Pictures My را از Documents My به Folder My منتقل كنيد. براي انتقال يك فايل يا پوشه به درايو ديگري روي كامپيوتر، دوباره از همان روشها استفاده كنيد . بياييد اين كار را با هم انجام دهيم، Doc.Memo را به پوشه Documents Master در درايو D انتقال دهيد. فايل را انتخاب كرده و آن را Cut كنيد. حالا Computer My و سپس درايو D را باز كرده، روي پوشه Documents Master دوبار كليك كنيد تا باز شده و سپس فايل Doc.Memo را به داخل آن Paste كنيد. در آخرين گام پوشه Documents Master را به درايو A منتقل كنيد.

 ٣٩ - آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر : تهيه نسخه پشتيبان از فايلها و پوشهها بر روي فلاپي ديسك

شما ميتوانيد بسيار راحت و سريع يك نسخه پشتيبان از فايلهاي خود تهيه كرده و آن ها را روي يك فلاپي ديسك ذخيره نماييد. شما ممكن است اين كار را فقط براي ايمني و براي اين كه فايلها بصورت تصادفي از روي كامپيوترتان پاك نشوند، انجام دهيد. يا اينكه ممكن است شما بخواهيد بر روي فايلها در كامپيوتر ديگري، مثلاً در منزل ، كار خود را به پايان برسانيد. راههاي متعددي براي انجام اين كار وجود دارند ولي در اينجا يك راه سريع معرفي ميشود. بياييد اين كار را با هم انجام دهيم. فرض كنيد كه فلاپي ديسك در حال حاضر داخل كامپيوتر است. فايلهايي كه ميخواهيم آنها را كپي كنيم داخل پوشهاي روي Desktop به نام Work My قرار دارند. حالا شما ميتوانيد يا كل پوشه را كپي كنيد و يا آن را باز نموده و فايلهاي داخل آن را كپي نماييد. بياييد هر دو كار را انجام دهيم. براي كپي كردن پوشه Work My ،اشارهگر را روي پوشه قرار داده و راست كليك كنيد. وقتي منو باز ميشود، اشارهگر را روي گزينه To Send ببريد. يك منو باز ميشود از اين منو ”A Floppy½”3 را انتخاب كنيد. يك كادر محاوره كوچك نمايان ميشود كه روند انتقال پوشه را نشان ميدهد. وقتي كار كپي كردن به پايان رسيد، كادر ناپديد مي شود . اكنون پوشه Work My شما روي فلاپي ديسك كپي شده است. شما دقيقاً همين كار را هنگامي كه پوشه باز است هم ميتوانيد انجام دهيد و سپس از هر تعداد فايلي كه ميخواهيد، نسخه پشتيبان تهيه كنيد. بسيار خوب، حالا شما امتحان كنيد.

 ٤٠ - آزمون ICDL ویندوز و فایل منیجر : پاك كردن فايلها و پوشهها

براي نشان دادن چگونگي پاك كردن فايلها و پوشههاي ناخواسته، ما نسخههايي از Holiday و Music My در داخل پوشه Folder My ايجاد كردهايم. بياييد سند Holiday و پوشه Music My را همزمان پاك كنيم. Holiday را انتخاب كنيد و سپس با پايين نگه داشتن كليد Control روي Music My كليك كنيد. وقتي هر دو مورد انتخاب شدند. كليد Control را رها كنيد. براي پاك كردن آنها، كليد Delete روي صفحه كليد را فشار دهيد. اين كليد بين صفحه و كليدهاي الفبا و صفحه شمارهها است. وقتي كادر Delete File Confirm نمايان شد، روي Yes كليك كنيد. بسيار خوب حالا نوبت شماست. اخطار: فايلها و پوشههاي پاك شده از كامپيوتر بطور موقت در سطل بازيافت نگهداري مي شوند تا زماني كه شما آن را خالي كنيد. اگر شما فايلهايي را از منابع ديگر مثلاً يك فلاپي ديسك پاك كنيد، آنها بصورت دائمي پاك خواهند شد و شما قادر به بازيافت آنها نخواهيد بود.

86 مرحله آزمون آنلاین ICDL


15 دقیقه

44 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1399/9/30 16:26

فاضل فرهادی 1399/10/29 17:1
وب سایت خوبیه ممنون
تیم شاه آزمون 1399/10/29 17:16
سپاس از اینکه شاه آزمون را انتخاب کردید
نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی