در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه اخبار و مقاله ها آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر آی سی دی ال درجه 2 سری 7

آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر آی سی دی ال درجه 2 سری 7

در مقاله آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر از سری مقاله های آموزش ICDL شاه آزمون، با مفاهیم تشخيص انواع فايلها، مرتب كردن فايلها با استفاده از Type ، شمارش فايلها، تغيير وضعيت فايل، تغيير نام فايلها و پوشه ها آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر

 ٣١ - آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر : تشخيص انواع فايلها

گاهي شما به دنبال اسم فايل يك نقطه و سه يا چهار حرف مشاهده مي كنيد. اين حروف معمولاً Extensions Dot ناميده ميشوند. Extension يا دنباله، نوع فايل را نشان ميدهد. بطور مثال Txt.A يك فايل متني است. شما ميتوانيد اينگونه فايلها را با يك ويرايشگر ساده متن مانند Notepad باز كنيد. Doc.A يك سندWord است. گاهي شما ممكن است بخواهيد فايلها را بصورت قالببندي متني غني (Format Text Rich (ذخيره كنيد. اينگونه فايلها با برنامههاي واژهپرداز مختلفي سازگار هستند. دنبالة آنها Rtf .است. Xls.A يك صفحه گسترده است. فايلهاي پايگاه دادهها كه با Microsoft Access ايجاد شدهاند، داراي دنبالة Mdb هستند و فايلهاي Point Power به شكل Ppt .هستند. فايلهاي گرافيكي انواع مختلفي دارند. در اينجا فقط چند نوع متداول آن آمده است. Gif.A, Gif يك فرمت گرافيكي است كه معمولاً روي شبكه وب يافت ميشود و Jpg. كه بعضي اوقات مردم آن را Jpeg .مينامند. فايلهايي كه باعث اجراي برنامة شما ميشوند فايلهاي اجرايي نام دارند. (Files Executable (و داراي دنباله - Exe. هستند. اينها انواع مختلفي از فايلهاي شنيداري هستند: فايلهاي Wave با دنبالة Wav .فايلهاي صوتي Wave Shock با دنبالة Saw .و اينها هم Mp3 هستند. فايلهاي Shock Wave و Mp3 فايلهاي صوتي فشرده شده هستند. Avid. و Mpeg .فايلهاي ويديوي هستند كه با كامپيوتر قابل مشاهدهاند. فايلهاي Tmp .فايلهاي موقت هستند كه بعضي از اينها وقتي از اينترنت استفاده مي كنيد ساخته ميشوند و بعضي هم فايلهاي Zip .فايل فشرده شده است كه ميتواند در بر دارندة يك يا چند فايل باشد. براي باز كردن آن نياز به يك نرم افزار ويژه ميباشد كه نحوه استفاده از آن را بعداً خواهيد ديد. اندازه : فقط اندازه فايلها در اينجا نشان داده شدهاند. براي ديدن جزئيات محتويات پوشه بايد داخل آن را نگاه كنيد . ستون ”Type ”به شما دربارة سند و برنامه مربوط به آن، اطلاعات ميدهد مثلاً يك سند Word يا يك صفحه گسترده Excel . Type پوشهها، Folder File است. ستون ”Modified ”زمان و تاريخ آخرين باري را كه فايل ذخيره شده است نشان ميدهد. با كليك راست روي نوار خاكستري و انتخاب از فهرست نمايان شده، شما ميتوانيد ستونهاي اطلاعاتي اضافهاي را به اين عناوين بيفزاييد. چند دقيقه بعد ما نگاهي به Attributes يا خواص فايها خواهيم كرد. پس اين گزينه را به صفحه اضافه كنيد.

 ٣٢ - آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر : مرتب كردن فايلها با استفاده از Type

گاهي شما ميخواهيد فايلهاي موجود در يك پوشه را مرتب كنيد. با استفاده از اين View ،اين كار به آساني انجام ميشود. براي مرتب كردن فايلها به ترتيب الفبايي، روي عنوان Name كليك كنيد. با اين عمل فايلها از A تا Z دوباره مرتب ميشوند. اگر پوشهاي هم در اين View وجود دارد به همين ترتيب مرتب شده ولي در بالاي ليست قرار ميگيرد. دوباره Name را كليك كنيد تا ترتيب برعكس شود. در اينحالت پوشهها در انتهاي ليست واقع شدهاند. براي مرتب كردن به ترتيب اندازه فايل، روي Size كليك كنيد. فهرست فايلهاي شما از كوچكترين به بزرگترين مرتب خواهد شد. براي برعكس شدن ترتيب دوباره روي Size كليك كنيد اگر ميخواهيد فايلها با توجه به نوعشان مرتب كنيد، روي عنوان Type كليك كنيد. فايلها برحسب حروف الفباي نوعشان مرتب خواهند شد. اگر دوباره روي Type كليك كنيد به ترتيب برعكس خواهد شد. مرتب كردن فايلها براساس تاريخ اصلاح آنها، بسيار كاربردي است. اگر شما تعدادي فايل با نامهاي بسيار مشابه داريد، با مرتبكردن براين اساس، شما ميتوانيد فايلي را كه اخيراً ذخيره كردهايد، پيدا كنيد.

 ٣٣ - آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر : شمارش فايلها

اگر ميخواهيد بدانيد كه چند فايل از يك نوع خاص در پوشه اي ذخيره شدهاند، بهتر است كه ابتدا فايلها را بر حسب Type مرتب كنيد، سپس تمام فايلهاي نوع مورد نظرتان را با استفاده از روشهاي مناسب انتخاب فايل كه در فعاليت هاي قبل نشان داده شدند، انتخاب كنيد. حالا اگر به سمت چپ پنجره پوشه نگاه كنيد، تعداد فايلهاي انتخاب شده را خواهيد ديد. در روش ديگر، شما ميتوانيد روي فايلهاي انتخاب شده راست كليك كرده، گزينه Properties را انتخاب كنيد. جزئيات فايلهاي انتخاب شده در كادر Properties نشان داده شدهاند. اين جزئيات شامل كل اندازه تمام فايلها هم مي شود. اگر شما تعداد زيادي فايل براي شمارش داريد. اين روش سريعتر و دقيقتر از شمارش يك به يك آنها است. اگر اشتباهي پيش آمد، نبايد دوباره شروع كنيد. اگر شما ميخواهيد تعداد تمام فايلهاي موجود در يك پوشه و نيز همه زير پوشه ها را، بدون در نظر گرفتن نوع آنها، بدانيد، از All Select) انتخاب همه)، به روش A Control ،سپس راست كليك و انتخاب گزينة Properties استفاده كنيد. كادر محاوره نه تنها تعداد فايلهاي موجود، بلكه تعداد پوشههاي موجود در آن نيز نشان ميدهد. اگر شما ميخواهيد بدانيد كه در هر زير پوشه دقيقاً چند فايل وجود دارد، اين فرآيند را براي هر كدام از زير پوشهها تكرار كنيد. حال اين كار را انجام دهيد.

 ٣٤ - آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر : تغيير وضعيت فايل

 Attributes   يا صفحات تكههاي كوچكي از اطلاعات هستند كه خواصي از فايلها و پوشه ها را نشان ميدهند. R فقط خواندني است و بدين معني است كه محتويات فايل فقط ميتوانند ديده شوند. مثلاً در مورد يك سند واژه پرداز بااينحالت، فايل را ميتوان باز كرد و ديد ولي نميتوان تغييري در آن داد و ذخيره كرد. A علامت Archive است و يعني فايل آمادة آرشيو شدن يا منظور شدن در يك نسخة پشتيبان يا Backup است. S معرف Files System است و به فايلهايي گفته ميشود كه Windows براي بارگذاري و اجراي سيستم عامل استفاده ميكند. شما هرگز نبايد اين فايلها را جابجا كرده و يا حذف نماييد. H فايلهاي پنهان هستند. H نشانة فايلهاي پوشيده يا مخفي (Hidden (است. صفت H معمولاً همراه صفت S فايلهاي سيستم ظاهر ميشود. تمام اين صفحات ممكن است به تنهايي يا در تركيب با بقيه بكار روند. شما احتمالاً بيشتر از صفات فقط خواندني ( R (و آرشيو (A ،(براي اجتناب از حذف اتفاقي يا بازنويسي ناخواسته روي فايلهايتان و نيز نشان دادن اينكه اين فايل آمادة پشتيبان گيري يا آرشيو شدن است، استفاده خواهيد كرد. براي مشاهدة صفات يك فايل يا پوشه، بوسيله دكمه سمت راست ماوس روي آن كليك كنيد و از منوي باز شده Properties را برگزينيد. پس از باز شدن كادر محاوره، با تيك زدن در كادرهاي مناسب، انتخاب خود را انجام دهيد. سپس روي Ok كليك كنيد. اگر شما بخواهيد صفاتي را به پوشهاي كه حاوي زير پوشه است اختصاص دهيد، كادر ديگري نمايان ميشود. شما ميتوانيد همان صفات را به آنها هم اعمال كنيد، يا از اين كار براي آنها صرفنظر كنيد. اين كار را با انتخابهاي مناسب در اينجا انجام ميدهيد. شما ميتوانيد تنظيمات را فقط به پوشه جاري و يا به تمام زير پوشهها و فايلهاي داخل آن اعمال كنيد. وقتي انتخاب كرديد، روي Ok كليك كنيد و با كليك مجدد روي Ok كادر Properties را ببنديد.

 ٣٥ - آزمون آی سی دی ال ویندوز و فایل منیجر : تغيير نام فايلها و پوشه ها

 گاهي شما ميخواهيد نام يك فايل يا پوشه را به منظور معني دار كردن بيشتر آن و يا داشتن تناسب بيشتر با محتويات آن، تغيير دهيد. راه آسان براي انجام اين كار اين است كه روي آن راست كليك كنيد، گزينه Rename را از منوي باز شده انتخاب كنيد، نام جديد را تايپ كرده و Enter را بزنيد. يك نكته بسيار مهم در هنگام تغيير نام فايلها وجود دارد و آن اينكه دنباله (Extension (استفاده شده براي فايل اوليه بايد بدون تغيير باقي بماند. در غير اين صورت در هنگام باز كردن با برنامه صحيح، دچار مشكل خواهيد شد. مثلاً اگر در هنگام تغييرنام يك فايل واژهپرداز، تصادفاً به جاي C در آخرين كاراكتر X را تايپ كنيد، Word Microsoft قادر به تشخيص فايل فوق نخواهد بود. شما همچنين يك پيغام مشاهده خواهيد كرد كه به شما ميگويد در صورت ادامه كار، فايل احتمالاً غير قابل استفاده خواهد شد . اگر چنين پيغامي را مشاهده كرديد، بهتر است كه ادامه كار را متوقف كرده، دوباره شروع كنيد. حال اين كار را انجام دهيد. نام فايل را به Doc.Test1 تغيير دهيد. بخاطر داشته باشيد كه فقط فايلها و پوشههايي را كه خود شما ايجاد كردهايد، تغيير نام دهيد و هرگز به سراغ پوشهها و فايلهايي كه به برنامههاي ديگر و يا Windows تعلق دارند، نرويد. اگر اين كار را انجام دهيد در اجراي آن برنامه دچار مشكل خواهيد شد و يا با روشن كردن كامپيوتر، Windows به درستي شروع به كار نمي كند. پوشهها را نيز به همان روش ميتوانيد تغيير نام دهيد. بخاطر داشته باشيد از اسامي مناسب استفاده كنيد.

86 مرحله آزمون آنلاین ICDL


15 دقیقه

41 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1399/9/30 16:27

اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی