نوبت بعدی آزمون زبان دانشگاه تهران utept در 13 دی ماه 98 برگزار خواهد شد. بنا بر اعلام مرکز آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران، تاریخ آزمون بعدی آزمون زبان دانشگاه تهران utept 13 دی ماه 1398 می باشد که ثبت نام آن از روز جمعه 15 آذر ماه 98 آغاز و تا روز جمعه 29 آذر ماه 98 ادامه خواهد داشت.

نتیجه آزمون زبان دانشگاه تهران utept در 23 دی ماه 98 اعلام خواهد شد.

قبولی در آزمون ept دانشگاه تهران (آزمون utept) با آزمون های ept وب سایت شاه آزمون