در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه بسته آزمون آنلاین بسته آزمون آنلاین ICDL

بسته آزمون آنلاین ICDL

بسته آزمون آنلاین ICDL با 86 عدد آزمون آنلاین و سطح سختی متوسط و قیمت 115787 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های بسته آزمون آنلاین ICDL

اطلاعات بسته

عنوان بستهبسته آزمون آنلاین ICDL
نوع بستهICDL
قیمت165,410 تومان 115,787 تومان
سطح سختی
تعداد آزمون ها86 تا
جامعیت بسته
مهارت آموزی خدمات فناوری اطلاعات ICDL
بسته آزمون آنلاین ICDL

آزمون های موجود در بسته آزمون آنلاین ICDL

# نام قیمت زمان تعداد سوالات نوع پاسخنامه سطح سختی
1 آزمون آنلاین ICDL 1 ICDL مقدماتی سری 1 8,400 100 120
2 آزمون آنلاین icdl 1 icdl مقدماتی سری 2 1,400 0 20
3 تست آنلاین icdl 1 icdl مقدماتی سری 3 1,400 20 20
4 امتحان آنلاین icdl 1 icdl مقدماتی سری 4 1,050 15 15
5 آزمون مجازی icdl 1 icdl مقدماتی سری 5 1,400 20 20
6 آزمون آنلاین icdl 1 آی سی دی ال مقدماتی سری 6 1,400 20 20
7 آزمون آنلاین icdl 2 (آشنایی با ویندوز و فایل منیجر) - سری 1 14,210 160 203
8 آزمون آنلاین icdl 2 آشنایی با سیستم عامل سری 2 0 20 20
9 تست آنلاین icdl 2 آشنایی با سیستم عامل سری 3 1,400 20 20
10 امتحان آنلاین icdl 2 آشنایی با سیستم عامل سری 4 1,050 15 15
11 آزمون مجازی icdl 2 آشنایی با سیستم عامل سری 5 1,050 15 15
12 آزمون آزمایشی icdl 2 آشنایی با سیستم عامل سری 6 1,400 20 20
13 تست آزمایشی icdl 2 آشنایی با سیستم عامل سری 7 1,680 24 24
14 آزمون آنلاین آی سی دی ال 2 آشنایی با سیستم عامل سری 8 1,050 15 15
15 تست آنلاین آی سی دی ال 2 آشنایی با سیستم عامل سری 9 1,400 20 20
16 آزمون آزمایشی تستی آنلاین ای سی دی ال 2 آشنایی با سیستم عامل سری 10 1,400 20 20
17 تست آزمایشی آنلاین آی سی دی ال 2 آشنایی با سیستم عامل سری 11 1,400 20 20
18 امتحان چهارگزینه ای آنلاین icdl 2 آشنایی با سیستم عامل سری 12 1,400 20 20
19 آزمون چهارگزینه ای آنلاین آی سی دی ال 2 آشنایی با سیستم عامل سری 13 1,400 20 20
20 آزمون آنلاین تستی icdl 2 آشنایی با سیستم عامل سری 14 1,400 20 20
21 آزمون ICDL 3 به صورت آنلاین (آشنایی با نرم افزار ورد) - سری 1 14,840 170 212
22 آزمون آنلاین icdl 3 نرم افزار ورد سری 2 0 20 20
23 تست آنلاین icdl 3 نرم افزار ورد سری 3 1,400 20 20
24 امتحان آنلاین icdl 3 نرم افزار ورد سری 4 1,400 20 20
25 آزمون مجازی icdl 3 نرم افزار ورد سری 5 1,400 20 20
26 آزمون آزمایشی icdl 3 نرم افزار ورد سری 6 1,400 20 20
27 آزمون آنلاین آی سی دی ال 3 نرم افزار ورد سری 7 1,400 20 20
28 تست آنلاین آی سی دی ال 3 نرم افزار ورد سری 8 1,050 15 15
29 امتحان آنلاین آی سی دی ال 3 نرم افزار ورد سری 9 1,400 20 20
30 آزمون تستی آنلاین icdl 3 نرم افزار ورد سری 10 1,400 20 20
31 آزمون آزمایشی تستی آنلاین icdl 3 نرم افزار ورد سری 11 1,400 20 20
32 آزمون چهارگزینه ای آنلاین آی سی دی ال 3 نرم افزار ورد سری 12 1,400 20 20
33 امتحان تستی آنلاین icdl 3 نرم افزار ورد سری 13 1,400 20 20
34 آزمون ICDL 4 آنلاین و تستی (آشنایی با نرم افزار اکسل) - سری 1 15,610 180 223
35 آزمون آنلاین icdl 4 نرم افزار اکسل سری 2 0 20 20
36 تست آنلاین icdl 4 نرم افزار اکسل سری 3 1,400 20 20
37 امتحان آنلاین icdl 4 نرم افزار اکسل سری 4 1,050 15 15
38 آزمون آزمایشی icdl 4 نرم افزار اکسل سری 5 1,400 20 20
39 آزمون مجازی icdl 4 نرم افزار اکسل سری 6 1,400 20 20
40 آزمون آنلاین آی سی دی ال 4 نرم افزار اکسل سری 7 1,050 15 15
41 تست آنلاین آی سی دی ال 4 نرم افزار اکسل سری 8 1,050 15 15
42 امتحان آنلاین آی سی دی ال 4 نرم افزار اکسل سری 9 1,050 15 15
43 امتحان تستی آنلاین icdl 4 نرم افزار اکسل سری 10 1,400 20 20
44 آزمون مجازی تستی icdl 4 نرم افزار اکسل سری 11 1,400 20 20
45 آزمون آزمایشی چهارگزینه ای آنلاین ای سی دی ال 4 نرم افزار اکسل سری 12 1,400 20 20
46 آزمون آنلاین icdl 4 نرم افزار excel سری 13 1,400 20 20
47 تست آزمایشی آنلاین icdl 4 نرم افزار excel سری 14 1,400 20 20
48 امتحان آنلاین آی سی دی ال 4 نرم افزار excel سری 15 1,400 20 20
49 آزمون آنلاین تستی ICDL 5 (آشنایی با نرم افزار اکسس) - سری 1 7,420 85 106
50 آزمون آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 2 0 20 20
51 تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 1,400 20 20
52 امتحان آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 4 1,400 20 20
53 آزمون مجازی icdl 5 نرم افزار اکسس سری 5 1,400 20 20
54 آزمون آزمایشی icdl 5 نرم افزار اکسس سری 6 1,050 15 15
55 آزمون تستی آنلاین آی سی دی ال 5 نرم افزار اکسس سری 7 1,400 20 20
56 آزمون مجازی آی سی دی ال 5 نرم افزار اکسس سری 8 1,050 15 15
57 آزمون آنلاین icdl 5 اکسس سری 9 1,050 15 15
58 آزمون آزمایشی آی سی دی ال 5 نرم افزار اکسس سری 10 1,400 20 20
59 آزمون آنلاین icdl 5 نرم افزار access سری 11 1,400 20 20
60 امتحان آنلاین icdl 5 نرم افزار access سری 12 1,400 20 20
61 سوالات آزمون ICDL 6 به صورت آنلاین (آشنایی با نرم افزار پاورپوینت) - سری 1 6,650 80 95
62 آزمون آنلاین icdl 6 نرم افزار پاورپوینت سری 2 0 15 15
63 تست آنلاین icdl 6 نرم افزار پاورپوینت سری 3 1,400 20 20
64 تست آنلاین icdl 6 نرم افزار پاورپوینت سری 4 1,400 20 20
65 آزمون مجازی icdl 6 نرم افزار پاورپوینت سری 5 1,400 20 20
66 آزمون آزمایشی آنلاین icdl 6 نرم افزار پاورپوینت سری 6 1,400 20 20
67 آزمون آنلاین آی سی دی ال 6 نرم افزار پاورپوینت سری 7 1,050 15 15
68 آزمون مجازی آی سی دی ال 6 نرم افزار پاورپوینت سری 8 1,050 15 15
69 آزمون آنلاین icdl 6 نرم افزار power point سری 9 1,400 20 20
70 امتحان آنلاین icdl 6 نرم افزار power point سری 10 1,400 20 20
71 آزمون آزمایشی آنلاین آی سی دی ال 6 نرم افزار power point سری 11 1,400 20 20
72 آزمون چهار گزینه ای آنلاین icdl 6 نرم افزار power point سری 12 1,400 20 20
73 آزمون آنلاین icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 1 1,400 20 20
74 تست آنلاین icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 2 0 20 20
75 تست آنلاین icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 3 1,050 15 15
76 امتحان آنلاین icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 4 1,050 15 15
77 آزمون آزمایشی icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 5 1,400 20 20
78 آزمون مجازی icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 6 1,400 20 20
79 آزمون آزمایشی آنلاین آی سی دی ال 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 7 1,400 20 20
80 امتحان تستی آنلاین icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 8 1,400 20 20
81 آزمون آنلاین چهارگزینه ای آی سی دی ال 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 9 1,400 20 20
82 امتحان تستی آنلاین icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 10 1,400 20 20
83 امتحان آزمایشی آنلاین icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 11 1,400 20 20
84 امتحان تستی آنلاین آی سی دی ال 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 12 1,400 20 20
85 آزمون چهارگزینه ای آنلاین آی سی دی ال 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 13 1,400 20 20
86 امتحان تستی مجازی icdl 7 ایمیل و شبکه و اینترنت سری 14 1,400 20 20

اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

165,410 115,787 تومان
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی