در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46

سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46

سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 با 20 عدد آموزش و زمان 20 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشسری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها20 تا
مدت20 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 1100 کلمه ضروری انگلیسی هفته 46
سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46

تعدادی از آموزش های سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46

معلوم کردن، ثابت کردن، معین کردن

Syn: learn,determine,get to know,discover

The police have so far been unable to ascertain the cause of the explosion.

پلیس تا به حال قادر به پی بردن به علت انفجار نبوده است.


خوابیده، ساکت، درحال کمون

Syn: sleeping,inert,inactive,passive

The long-dormant volcano has recently shown signs of erupting.

آتشفشانی که مدت های طولانی غیر فعال بود، اخیرا نشانه هایی از فوران نشان داده است.


شکوفا، شکفته، رونق گرفته،جوانه زدن،شروع به رشد کردن

Syn: developed,flourished

While some moribund economies atrophied after world war ll,others burgeoned under the salubrious effects of loans from the us.

اگر چه برخی از نظام های اقتصادی ضعیف بعد از جنگ جهانی دوم ضعیف تر شدند،ولی برخی دیگر به خاطر نتایج مثبت وام گرفتن از امریکا رونق گرفتند.


پادشاه، سلطان، شخص توانا، فرمانروای مقتدر

Syn: monarck,king,emperor,sovereign

The potentate ruled with absolute power.

آن حاکم با قدرت مطلق حکمرانی کرد.


تخم کاشتن، منتشرکردن

Syn: distribute,circulate,disperse,spread

One of the organization’s aims is to disseminate information about the disease.

یکی از اهداف آن سازمان،منتشر کردن اطلاعاتی درباره آن بیماری است.


سرچشمه گرفته از، (فایده، سود) به دست آوردن، نتیجه گرفتن،ناشی شدن از، کسب کردن، بردن، (نام، خصوصیات) گرفتن، اخذ کردن

Syn: descended from

A philosopher derived the theory that we have noses inn order to hold up our eyeglasses.

فیلسوفی به این نظریه دست یافت که دلیل داشتن بینی، همانا برای اینست که عینک ما را نگه دارد.


حق ویژه، امتیاز مخصوص، حق ارثی، امتیاز

Syn: right,privilege,authority,licence

Alex makes all the big decisions-that’s his prerogative as company director.

الکس تمامی تصمیم های مهم را میگیرد-این اختیار ویژه او به عنوان مدیر شرکت است.


خویش و قوم پرستی، انتصاب برادر زاده یا خواهر زاده و اقوام نزدیک به مشاغل مهم اداری

Syn: patronage,partiality

He was guilty of nepotism and corruption.

او متهم به پارتی بازی و فساد بود.


کمیابی و گرانی، قحط و غلا، کمبود

Syn: scareness,shortage,insufficiency

There was a dearth of new homes in the region.

در آن منطقه کمبود خانه های جدید وجود داشت.


کشتار یکدیگر، کشتار متقابل، قاتل

Syn: devastating,disastrous,calamitous

We witnessed an internecine war in 19th century.

ما در قرن نوزدهم شاهد جنگی خانمان سوز بودیم.


نوچه، نوآموز، تازه کار، مبتدی، کارآموز

Syn: trainee,novice,apprentice

I looked forward to seeing this young tyro’s next ballet.

منتظر دیدنِ باله بعدی این جوان تازه کار بودم.


سفسطه، مغالطه، زبان بازی، برهان تراشی، فریب

Syn: fallacy,casuistry,fallaciousness

Her sophistry made use of every glib artifice.

ا او در سفسطه بازی اش از هر نوع خدعه نیرنگ قانع کننده ای بهره می جست.


ساختگی، مصنوعی، صوری، غیرطبیعی،دروغی، وانمود کننده، بهانه کننده

Syn: fabricated,unreal,fake,counterfiet

He has invented a wholly factitious story about his past.

او داستانی کاملا ساختگی درباره گذشته اش ساخته بود.


ثنا، ستایش

Syn: applause,acclaim,laudation

The modest prodigy treated the fervid encomium that followed his performance as though they were a mere bagatelle.

نابغه متواضع با تجلیل پرشوری که بعد از اجرای او از وی به عمل آمد طوری برخورد کرد که انگار اتفاق مهمی نیفتاده است.


mبدگویی، ناسزاگویی، سرزنش، افترا

Syn: discredit,scandal,infamy,disgrace

John wilkes booth’s egregious act remains an infamous obloquy.

عمل فاحش و آشکار جان ویلکز بوت به عنوان یک رسوایی شرم آور باقی خواهد ماند.


ادبیات) مبالغه، اغراق، گزاف گویی)

Syn: exaggeration

The rhetoric soared into flagrant hyperbole.

خطابه اوج گرفت و تبدیل به مبالغه ای فاحش شد.


بخشنده، کریم

Syn: bountiful,open-handed;ample,plentiful

A former student has donated a munificent sum of money to the college.

دانشجوی سابق، پول سخاوتمندانه(=زیادی) به کالج هبه کرده است.


دوپهلوگویی، طفره روی

Syn: evasion,double-facedness,lying

Her constant prevarication made her a pariah to her friends.

دو پهلو گویی همیشگی او باعث شد که دوستانش او را طرد کنند.


عطیه الهی، جذبه روحانی، گیرایی، گیرش، فره

Syn: quality of leadership inspiring enthusiasm

How did a man of so little personal charisma get to be a manager?

چطور مردی با چنین جذبه شخصی اندکی توانست مدیر بشود؟


کشتار دسته جمعی، قتل عام

Syn: planned destruction of an entire people

They were the victims of genocide.

آنها قربانیان کشتار جمعی بودند.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی