در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45

آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45

آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 با 20 عدد آموزش و زمان 20 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها20 تا
مدت20 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 1100 کلمه ضروری انگلیسی هفته 45
آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45

تعدادی از آموزش های آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45

مشتاق، متوجه، آرزومند، دقیق، منتظر، درانتظار

Syn: dreamy,yearning,wishful

I thought about those days in Spain and grew wistful.

درباره آن روز ها در اسپانیا فکر کردم و حسرت خوردم.


جامه، پوشاک، ملبوس پوشاندن

Syn: dress,clothing

I want nothing but raiment and daily bread.

من چیزی به جز جامه و نان روزانه نمی خواهم.


راهزن، یاغی

Syn: robber,outlaw,highwayman

They captured the brigand, and he was incarcerated for a mandatory period.

آنها راهزن را دستگیر کردند و او را برای مدتی اجباری به زندان فرستادند.


فربه، تنومند، گوشتالو، جسیم

Syn: obese,stout,chubby

He was a corpulent gentleman.

او جنتلمنی چاق بود.


سرزنش، توبیخ، سرکوفت، طعنه، ریل خط اهن، خط اهن،نرده، نرده کشیدن، توبیخ کردن

Syn: inveigh against,protest strongly,complain bitterly

He railed against the injustices of the company.

او از بی عدالتی های آن شرکت گله کرد.


داستانسرا، قصه گوی زبردست

Syn: narrator,teller of tales,story-teller

He was a brilliant raconteur.

او قصه گوی محشری بود.


عبوس، ترشرو، کج خلق، غیر معاشر، عبوسانه

Syn: cheerless,angry,frowing;gloomy

His daughters stared at him with an expression of sullen resentment.

دخترانش با حالتی از انزجار حزن انگیز به او خیره شده بودند.


خراش، بریدگی، شکاف دهنده، چاک، دریدگی، چاک دادن،شکافتن، بریدن، برش دادن

Syn: gap,crack,hole;breach,fault

The stream had cut a deep rift in the rock.

جریان آب، شکاف عمیقی در صخره ایجاد کرده بود.


مامور سری، فرستاده

Syn: ambassador,envoy,delegate,deputy

The Foreign Secretary has flown to china as the personal emissary of the prime minister.

وزیر امور خارجه به عنوان فرستاده شخصی مخصوص نخست وزیر به چین پرواز کرده است.


نشخوار کردن، اندیشه کردن، دوباره جویدن

Syn: think,contemplate,ponder


سفت، شق، محکم کشیدن، کشیده، مات کردن، درهم پیچیدن، محکم بسته شده مثل طناب دور یک بسته

Syn: tensed,tight;on edge

He kept his eyes on the road ahead,his face taut with concentration.

چشمانش را به جاده پیش رو دوخته بود و چهره اش به خاطر تمرکز، منقبض شده بود.


سربی رنگ، کبود، کبود شده، کوفته، خاکستری رنگ

Syn: furious,angry,wrathful

He was livid when he found out.

وقتی فهمید،خشمگین شد.


آدم با انضباط وسخت گیر، سخت گیری وانضباط خشک، منجنیق سنگ انداز

Syn: disciplinarian

When one enlists in the army, one expects to be under the aegis of a martinet.

وقتی فردی در ارتش ثبت نام میکند، انتظار می رود تا مافوق او یک آدم مقرراتی و سخت گیری باشد.


واحد پول ژاپن، اصرار، تمایل، رغبت شدید

Syn: want,wish,fancy,craving

I have a yen for travelling.

من خیلی دوست دارم که به مسافرت بروم.


چیزجزئی واندک، (مجازا) چیز بیهوده، ناقابل

Syn: a trifle,trivial amount

A thousand pound is a mere bagatelle to him.

یک هزار پاوند، برای او مبلغ ناچیزی است.


جوجه ای که هنوز پر درنیآورده، شخص بی تجربه وناشی

Syn: naive,inexperienced,immature

Mark was just a callow youth of 16 when he arrived in paris.

مارک وقتی به پاریس رفت،جوان خام 16 ساله ای بود.


ترساندن، وحشت زده شدن

Syn: shocked;horrified

Each long holiday weekend we are appalled at the carnage on our highways.

هر تعطیلی طولانی آخر هفته، از دیدن کشتار در بزرگراه ها،شوکه می شویم.


میل شدید، علاقه، ذوق، میل وافر، آمادگی

Syn: strong interest,fondness,inclination

Her penchant for disappearing for days at a time worries her family.

تمایل وافر او به ناپدید شدن ناگهانی به مدت چند روز، خانواده اش را نگران می کند.


سراز تن جدا کردن، گردن زدن

Syn: behead

We do not decapitate criminals because of our aversion to such repugnant punishments.

ما تبهکاران را گردن نمی زنیم چون از چنین مجازات چندش آوری منزجریم.


پرجنجال، داد وبیداد کن، پتیاره، سلیطه

Syn: a scolding woman

Why do you remain docile while that termagant belittles you?

ا چرا وقتی آن زن سلیطه تو را تحقیر میکند، آرام نشسته ای؟


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی