در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43

آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43

آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 با 20 عدد آموزش و زمان 20 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها20 تا
مدت20 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 1100 کلمه ضروری انگلیسی هفته 43
آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43

تعدادی از آموزش های آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43

صورت، فهرست، وارد صورت کردن، سیاهه نامه ها، سیاهه وظایف

Syn: list,listing;schedule

if you look on the duty roster,you’ll see when you’re working

ا اگر نگاهی به لیست کاری بیندازی، زمان کاری خودت را پیدا میکنی.


از رشد بازمانده، جلوی رشدش گرفته شده، مانع شده،کوتاه،زور

Syn: hampered,retarded,impeded

A few stunted trees were the only vegetables visible.

چند درخت که از رشد بازماده بودند، تنها پوشش گیاهی قابل مشاهده بود.


لاغری، ضعف بنیه، (گیاه شناسی) نقصان قوهه نامیه،لاغرکردن، خشک شدن، لاغر شدن

Syn: wither,decay,denenerate

After two months in hospital bed,my leg muscles had atrophied.

بعد از دو ماه خوابیدن در بیمارستان، عضلات پایم تحلیل رفته بود.


کسی را معیوب کردن، معیوب شدن، اختلال یا ازکارافتادگی عضوی، صدمه، جرج، ضرب و جرح، نقص عضو، چلاق کردن

Syn: disable,lame,impair, cripple

Many children have been maimed for life by these bombs.

بسیاری از کودکان تا آخر عمر با این بمب ها معلول شده بودند.


بهتر کردن، اصلاح کردن، چاره کردن، بهتر شدن، بهبودی یافتن

Syn: better,modify,improve

Foregin aid is badly needed to ameliorate the effects of the drought.

برای اصلاح کردن تاثیرات خشکسالی، شدیدا به کمک های خارجی نیاز است.


بدبین وعیبجو پیرو مکتب کلبیون

Syn: pessimist,doubter,skeptic

I’m too much of a cynic to belive that he’ll keep his promise.

بیش از آنی بد بین هستم که باور کنم او به قولش عمل کند.


چرب، روغنی، چرب و نرم، مداهنه آمیز

Syn: servile,insincere,flattering

I saw his unctuous flattering.

رفتار چاپلوسانه اش را دیدم.


کریم، نیکخواه، خیراندیش

Syn: amiable,charitable,beneficient

He was a beneolent old man, he wouldn’t hurt a fly.

او پیرمردی نیکخواه بود که آزارش حتی به مورچه هم نمیرسید.


چاپلوس، پست، تابع، مادون، سودمند، متملق

Syn: submissive,boot-licking,servile

The goverment was accused of being subservient to the interests of the rich.

دولت متهم شد که مطیع منافع افراد ثروتمند است.


بی انصافی، شرارت

Syn: injustice,lawlessness,crime,outrage

They fought long and hard against the iniquities of apartheid.

سالیان متمادی و به سختی علیه بی عدالتی های آپارتاید جنگیدند.


بخشش، دهش، انعام، سخاوت، آزادگی، مساعدت، وسعت نظر، گشاده دستی، بخشیدگی

Syn: generosity,kindness;gift,present

The national theater will be the main beneficiary of the millionaire’s largess.

تئاتر ملی،ذی نفع اصلی سخاوت آن میلیونر خواهد بود.


ملاک، میزان، مقیاس، معیار، نشان قطعی، محک، ضابطه

Syn: h measure,norm,yard-stick,test

The Health servise should not be judged by financial criteria only.

خدمات بهداشتی نباید فقط بر اساس معیار های مالی مورد داوری قرار بگیرد.


اصلاح شدن، توبه کردن، پشیمان شدن، نادم

Syn: feel remorse for;be penitent,be regretful

He repented of his sins just hours before he died.

او چند ساعت قبل از مرگش از گناهانش استغفار کرد.


فرو نشاندن، ارام کردن، نرم کردن، تسکین دادن، خواباندن

Syn: calm down,soothe,tranquilize

I tried to mollify her by giving her flowers.

سعی کردم با دادن گل،او را آرام کنم.


سرباز مزدور، آدم اجیر، پولکی

Syn: money-oriented;covetous,greedy

Behind the facede of ostensible benevolence there was a mercenary streak.

در پس آن احسان و نیکو کاری، انگیزه ای مادی وجود داشت.


منفور، از طبقه پست در هندوستان

Syn: boycotted,excommunicated,leper

His landlord had treated him like a dangerous criminal, a pariah.

صاحبخانه اش مثل یک جانی خطرناک،یک آدم مطرود با او رفتار کرده بود.


دور، کناره گیر

Syn: reserved,apart

She seemed rather aloof when in she was just shy.

کمی انزواطلب به نظر میرسید در صورتیکه در واقع فقط کمی خجالتی بود.


عملی، فعال، واقع بین، فلسفه واقع بینی واقعیت گرایی، کاربسته، عملی، عملگرا

Syn: practical,experience-based,reality-oriented

In business,the pragmatic approach to problems is often more successful than an idealistic one.

در تجارت، رویکردی عمل گرایانه به مشکلات اغلب موفق تر از رویکردی آرمانی است.


نشان، اثر، جای پا، ردیا، ذره، خرده، بقایا

Syn: trace,evidence,sing,indication

These old buildings are the last vestiges of a colonial past.

این ساختمان های قدیمی آخرین بقایای گذشته ای مستعمراتی هستند.


ظاهر، ماسک، تغییر قیافه، لباس مبدل

Syn: appearance,mien

The man who arrived in the guise of drug dealer was actually undercover police officer.

مردی که در هیئت قاچاقچی مواد مخدر آمد در واقع پلیس مخفی بود.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

ArKshiaN در: آزمون آنلاین درس ادبیات فارسی پایه هشتم - دوره کتاب فارسی هفتم سلام ببخشید ولی چرا باید پولی باشه؟

آیناز خوشخوی در: آزمون آنلاین کتاب فارسی پایه هفتم - درس 1 زنگ آفرینش خوب

یکتا محمودی در: تست آنلاین کتاب تاریخ 1 پایه دهم انسانی - درس 1 تا 6 خیلی سوالات خوبین

امیر محمد بوژمهرانی در: امتحان مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 20 آرامش در خانواده خوب بود ممنون

دانیال بهدادفر در: آزمون کتاب پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 2 استعانت از خداوند خوب بود ب نظرم ولی سوالا بیشتر بود بهتر میشد باز هم ممنون

tania در: تست درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان آنلاین - درس 5 گل صد برگ بد نبود

avin_rahnama در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 4 تنظیم عصبی مرسی از شاه آزمون خیلی کمکم کرد

آرمی در: آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان کاش سوالاش بیشتر بود

فن بی تی اس در: آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان خوب بود ولی کاش سوالاش بیشتر بود

تینا امیری در: امتحان آنلاین ادبیات فارسی پایه هشتم - درس 14 یاد حسین سلام خسته نباشی سوالات خیلی خوب هستند ولی من نمیدونم چجوری باید داخل ازمون اصلی شزکت کنم و برای همین هم میخواستم بدونم که چجوری باید شرکت کرد و من فقط اون قسمتی که گفته بود چند نمونه سوال از امتحان رو حل میکردم

مریم مریمی در: آزمون درسی عربی 2 آنلاین پایه یازدهم - درس 2 فی محضر المعلم عالی

محمد حسینی در: امتحان مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 20 آرامش در خانواده عالی

ستایش قادرپناه در: آزمون جامعه شناسی 2 پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 12 بحران های معرفتی و معنوی عالی

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون آنلاین دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 14 زیبایی و پوشیدگی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی دهم انسانی - درس 2 پدیده‌های اجتماعی - درسی

امتحان آنلاین درسی دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 2 پر پرواز - درسی

امتحان آنلاین درس منطق پایه دهم انسانی - درس 1 انسان و تفکر سری 2 - درسی