در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26

آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26

آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 با 13 عدد آموزش و زمان 13 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش 504 واژه ضروري - هفته 26
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها13 تا
مدت13 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی هفته 26
آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26

تعدادی از آموزش های آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26

Able to be, be done, or happen; able to be true; able to be done or chosen properly Call me tomorrow evening if possible

ممکن، مقدور، میسر

Call me tomorrow evening if possible.

اگر مقدور است، فردا شب به من زنگ بزن.

It is now possible for man to walk on the moon.

اکنون راه رفتن روی کره ماه برای انسان ممکن است.

Considering Melissa’s weakness in writing, it is not possible for her to help you with your composition.

با توجه به ضعف «ملیسا» در نگارش، برایش ممکن نیست که در نوشتن انشاء به شما کمک کند.


Force; get by force

مجبور کردن، به زور وادار کردن

It is not possible to compel a person to love his fellow man.

نمی توان کسی را مجبور به دوست داشتن شخص دیگری کرد.

Heavy floods compelled us to stop.

سیلاب های شدید ما را مجبور به توقف کرد.

Mr. Gorlin is a teacher who does not have to compel me to behave.

آقای «گورلین» معلمی است که لازم نیست مرا مجبور کند تا درست رفتار کنم.


Clumsy; not well-suited to use; not easily managed; embarrassing

دست و پا چلفتی، ثقیل، نامناسب، شرم آور

Sally is very awkward in speaking to the class but quite relaxed with her own group of friends.

«سالی» هنگام صحبت با افراد کلاس بسیار دست و پا چلفتی است ولی در جمع دوستان خودش بسیار راحت است.

The handle of this bulky suitcase has an awkward shape.

دسته ی این چمدان بزرگ شکل نامناسبی دارد.

Slow down because this is an awkward corner to turn.

از سرعت خود بکاهید زیرا این گوشه برای پیچیدن ناجور است.


A daring undertaking; an attempt to make money by taking business risks; to dare; to expose to risk

جرأت کردن، در معرض خطر قرار دادن

Ulysses was a man who would not reject any venture, no matter how dangerous.

«اولیس» مردی بود که هیچ کار مخاطره آمیزی را، هر چند خطرناک، رد نمی کرد.

John Jacob Astor made his fortune by a lucky venture in animal furs.

«ژان ژاکوب آستر» ثروت خود را از طریق معامله ای خوش اقبال در کار پوست حیوانات بدست آورد.

Medics venture their lives to save wounded soldiers.

پزشکان جانشان را برای نجات سربازان مجروح به مخاطره می اندازند.


Causing or showing great fear, wonder, or respect

سهمگین، پرهیبت، باشکوه

The towering mountains, covered with snow, are an awesome sight.

کوهستان های سر به فلک کشیده ی پوشیده از برف، منظره ی حیرت انگیزی می باشند.

Connie had such an awesome amount of work to complete before graduation she doubted she would have everything ready in time.

کارهای ناتمام «کانی» پیش از جشن فارغ التحصیلی به قدری زیاد بود که شک داشت بتواند همه چیز را به موقع تمام کند.

The atom bomb is an awesome achievement for mankind.

بمب اتم برای بشریت دستاورد وحشتناکی است.


A person who shows the way; to direct; to manage

کسی که راه را نشان می دهد، هدایت کردن، اداره کردن

Tourists often hire guides.

توریست ها اغلب راهنما استخدام می کنند.

The Indian guided the hunters through the forest.

سرخپوست، شکارچیان را در میان جنگل راهنمایی کرد.

Use the suggestions in the handbook as a study guide.

از توصیه های کتاب راهنما به عنوان راهنمای مطالعه استفاده کنید.


Put an end to; drown or put out

خاتمه دادن، خفه کردن، خاموش کردن

Foam will quench an oil fire.

کف، آتش سوزی ناشی از نفت را خاموش می کند.

Only iced tea will quench my thirst on such a hot day.

تنها پپسی کولا عطش من را در چنین روز داغی فروکش خواهد کرد.

He reads and reads and reads to quench his thirst for knowledge.

او مطالعه می کند، مطالعه می کند، مطالعه می کند، تا عطش خود را برای دانش فرو نشاند.


Give away to the enemy; be unfaithful; mislead; show

لو دادن، بی وفا بودن، گمراه کردن، نشان دادن

Nick’s awkward motions betrayed his nervousness.

حرکات دست و پاچلفتی «نیک» آشفتگی اش را نشان می داد.

Without realizing what he was doing, the talkative soldier betrayed his unit’s plans.

سرباز پرحرف بدون اینکه بفهمد چه می کند، نقشه های یگانش را لو داد.

The child’s eyes betrayed his fear of the fierce dog.

چشمان کودک، ترس او را از سگ وحشی نشان داد.


Speak; make known; express

گفتن، آشکار کردن، بیان کردن

When Violet accidentally stepped on the nail, she uttered a sharp cry of pain.

وقتی «ویولت» تصادفاً پا روی میخ گذاشت، از درد فریاد شدیدی کشید.

Seth was surprised when he was told that he had uttered Joan’s name in his sleep.

وقتی به «ست» گفته شد نام «جوان» را در خواب بر زبان آورده است، تعجب کرد.

When Mr. Fuller saw that his house had not been damaged in the fire, he uttered a sigh of relief.

وقتی آقای «فولر» فهمید خانه اش در آتش سوزی آسیب ندیده است، نفس راحتی کشید.


Make calm; quiet down; bring peace to

آرام کردن، ساکت کردن

This toy should pacify that screaming baby.

این اسباب بازی، آن کودک پر سر و صدا را آرام خواهد کرد.

We tried to pacify the woman who was angry at having to wait so long in line.

سعی کردیم زنی را که از اجبار به ماندن زیاد در صف عصبانی بود، آرام کنیم.

Soldiers were sent to pacify the countryside.

سربازان برای آرام کردن اوضاع، به مناطق روستایی اعزام شدند.


Answer; react

پاسخ دادن، واکنش نشان دادن

Greg responded quickly to the question.

«گورگ» به سرعت به سوال پاسخ داد.

My dog responds to every command I give him.

سگ من به هر فرمانی که به او می دهم، واکنش نشان می دهد.

Mrs. Cole responded to the medicine so well that she was better in two days.

خانم «کول» آنقدر خوب در برابر داروها واکنش نشان داد که طی دو روز حالش بهتر شد.


Signal by a motion of the hand or head; attract

با حرکت دست یا سر علامت دادن، جذب کردن

Jack beckoned to me to follow him.

«جک» اشاره کرد که دنبالش بروم.

The delicious smell of fresh bread beckoned the hungry boy.

بوی مطبوع نان تازه، پسر گرسنه را به سوی خود جلب کرد.

The sea beckons us to adventure.

دریا ما را برای ماجراجویی به سوی خود می کشاند.


Place one of the new words in each of the blanks below.

1. History has shown us that tyranny cannot _________ the human desire for freedom.

2. The sailors used the North Star to _________ them to their destination.

3. Our eyes _________ to sudden light by blinking.

4. The coach _________ to the pitcher to watch for a bunt.

5. Little Benjy was foolish enough to _________ out on the thin ice.

6. If we are _________ to vote without hearing all sides of the issue, we could make a serious mistake.

7. Power in the hands of the ignorant is an _________ responsibility.

8. Benedict Arnold _________ his country.

9. The only _________ excuse for Barry’s failure is his lack of effort.

10. It was not possible to _________ the excited woman after she was fined for jaywalking.

11. The last words _________ by the dying soldier were, “We must hold the fort.”

12. Ralph found himself in an _________ situation when his blind date turned out to be a foot taller than he.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

Taraneh در: آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان آزمون خیلی خوبی بود مرسی از سایت خوبتون

... در: آزمون جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 7 ارزیابی جهان‌های اجتماعی سوال اخری اشتباه گفتید چون گزینه د درسته

Sanazjafarkhah در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب بود ممنون ازشما.

ساناز در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب

مهساشیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی بود سوالات هم خوب بود

مهسا شیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی خوب

آصفه کریمزایی در: آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality عالیع

ارد فاتخ در: آزمون مطالعات پنجم آنلاین - فصل 6 منابع آب ایران فیری بزارید

من در: آزمون تستی آنلاین MSRT شماره 3 لطفا آزمون های بیشتری قرار دهید

فائزه فرحدل در: تست آنلاین کتاب تاریخ 1 پایه دهم انسانی - درس 1 تا 6 کاشکی میزاشتید خودمون جوابو بزنیم

گم شده در: آزمون آنلاین مجانی هدیه های آسمانی پایه ششم دبستان - درس 1 یکتا کاش پولی نبود چهار تا سوال

حمودی در: آزمون آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه هشتم - درس 1 تعاون کپی کردین از سایت گاما

نگین در: آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی نهم - ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سلام خیلی عالی بود من میخوام توی نمونه دولتی شرکت کنم و از همین الان فصل ب فصل تست بزنم اما این سوالات برای کل کتاب بود انگار . این پنا کاربری شما چجوری هستش لطفا در موردش ی توضیحی بدید

سادی حسن پور در: دانلود کتاب تافل (کلمات ضروری تافل TOEFL) به صورت رایگان و با لینک مستقیم از شاه آزمون عالی

منطق دان در: آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه خوب بود ولی سوالات آسان بودن

پرسش و پاسخ

کلید میان بر دستور Open کدام است؟

برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می کنیم؟

برای تغییر نوع ابزار انتخاب شده در یک گروه از ابزار های جعبه ابزار کدام کلید ها به کار می رود؟

برای وارد کردن اسناد به محیط Illustrator کدام گزینه استفاده می شود؟

کدام گزینه درنوار دستورات قرار گرفته ونحوه مرتب سازی پنجره ها را مشخص می نماید؟

برای نصب برنامه illustrator حداقل سرعت پردازنده چقدر است؟

کدام تکنیک زیر برای راه اندازی یک کسب و کار ضروری است؟

کدام فرمت تصویر برای استفاده در وب مناسب است؟

برای گرفتن خروجی فایل از چه فرمانی استفاده می کنیم؟

کدام گزینه از ابزار SYMBOL شکل ها را کم رنگ تر و شفافیت آن ها را کم می کند؟

شکل روبرو نشانگر کدام یک از ابزار های زیر است؟

برای ایجاد اندازه های تصادفی و نا منظم از چه ابزاری می_توان استفاده کرد؟

برای کپی یا نسخه برداری از لایه کدام گزینه استفاده می شود؟

با انتخاب کدام گزینه می توان شفافیت تصاویر قرار گرفته در لایه را تعیین نمود؟

برای اجرای ………………… Clipping Mask

پرفروش ترین آزمون ها

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون آنلاین آمادگی دفاعی پایه نهم - درس 1 امنیت، تهدید - درسی

آزمون آنلاین عربی 1 پایه دهم - درس 1 ذاکَ هوَ اللهُ سری 1 - درسی