در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
2

در کدام گزینه کلمه غیر هم خانواده وجود دارد ؟

 • 1) اعتراض – معارض – تعرض – معروض
 • 2) حکمت – حکیم – محاکمه – تحکیم
 • 3) اعتماد – معتمد – متعدد – تعمد
 • 4) احتیاج – محتاج – حاجت – حوائج
1
پاسخ
1

اجزای تشکیل‌دهنده ی کدام گزینه متفاوت است؟

 • 1) مهتابی
 • 2) شیرینی‌فروش
 • 3) پژوهش‌سرا
 • 4) سازماندهی
1
پاسخ
2

در کدام گزینه معنی واژه‌ای نادرست است ؟

 • 1) نادوست: دوست بد - دوست دار: علاقه مند
 • 2) دست کم : حداقل - نیکویی: خوبی، رستگاری
 • 3) به حق: درست - غرّه: مغرور
 • 4) به رایگان: بدون زحمت - یک دل: هم صدا
1
پاسخ
3

با توجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟ «از خرابی هواپیمای من در صحرا هشت روز می گذشت و من داستان روباه را با نوشیدن آخرین قطره آب ذخیره خود گوش

 • 1) صفت شمارشی در جمله دوم وجود دارد
 • 2) صفت شمارشی در جمله اول وجود دارد
 • 3) واژه های «روز» و «قطره»، هسته گروه اسمی هستند
 • 4) داستان و نوشیدن، به ترتیب، مفعول و متمم هستند
1
پاسخ
2

در کدام یک از گزینه های زیر غلط املایی بیشتری وجود دارد؟

 • 1) طعن و لعن - روشن و بدیهی - دشمنان و بد خاهان
 • 2) نغمه پر شور - حدس و گمان - بحث و مناضره
 • 3) ابزار ارتباطی - کشف فوق العاده - معجزه آفرینش
 • 4) تجربه جذّاب - تصوّر خورسندی - مسائب دشوار
1
پاسخ
2

معنی واژه های «منزوی، اِنعام، سرير، داعيه» به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

 • 1) خلوت، چهارپايان، تخت، دعوا
 • 2) تنها، غذا، صنعت، علّت
 • 3) گوشه نشين، بخشش، اورنگ، انگيزه
 • 4) زندانی، نعمت، سرعت، ادعا
1
پاسخ
2

در كدام گزينه تغيير در واج موجب تغيير در معنای آن نمی‌شود؟

 • 1) عالم / انعام
 • 2) رفت / پست
 • 3) گمان / چنان
 • 4) شست / جنگ
1
پاسخ
3

معني واژه ها در كدام گزينه به درستي آمده است ؟

 • 1) كوه و دريا ودرختان همه در تسبيح اند / نه همه [مستمعي] فهم كند اين اسرار(گوش دادن)
 • 2) عقل حيران شود از خوشۀ زرين عنب / فهم عاجز شود از [حقۀ] ياقوت انار (حيله)
 • 3) بني آدم اعضاي يكديگرند / كه در آفرينش ز يك [گوهر]ند(اصل و نژاد)
 • 4) جواني گه كار و شايستگي است / گه خودپسندي و [پندار] نيست(پند گرفتن)
1
پاسخ
2

مفهوم كدام گزينه با عبارت «هر كه با بدان نشيند، طبيعت ايشان در او اثر كند» ارتباط بيشتری دارد؟

 • 1) هم نشين تو از تو به بايد *** تا تو را عقل و دين بيفزايد.
 • 2) با بدان كم نشين كه صحبت بد *** گرچه پاكی تو را پليد كند.
 • 3) سگ اصحاب كهف روزی چند *** پی نيكان گرفت و مردم شد
 • 4) نار خندان باغ را خندان كند *** صحبت مردانت از مردان كند
1
پاسخ
3

آرايه ی ادبی كدام گزينه نادرست است ؟

 • 1) دريغ است ايران كه ويران شود/ كنام پلنگان و شيران شود.(جناس)
 • 2) ناممان در دفتر تاريخ /كوچك و كم رنگ خواهد شد(تشبيه)
 • 3) سعديا راست روان گوی سعادت بردند/راستی كن كه به منزل نرسدكج رفتار(كنايه)
 • 4) چو ايران نباشد تن من مباد/ بدين بوم و بر زنده يک تن مباد(تلميح)
1
پاسخ
1

با توجه به بيت زير، ركن اول تشبيه (مشبه) در كدام گزينه به درستی آمده است؟ «علم دين بام گلشن جان است * نردبان، عقل و حس انسان است»

 • 1) بام - گلشن – نردبان
 • 2) علم دين–جان-عقل و حس
 • 3) بام - عقل و حس- انسان
 • 4) علم دين - عقل و حس- انسان
1
پاسخ
2

کتاب روضة الخد نوشته ....... و به تقلید از کتاب .........در قرن ............ نوشته شده است

 • 1) مجد خوافی - خمسه نظامی - قرن ۸
 • 2) نظامی عروضی - بوستان سعدی - قرن ۷
 • 3) مجد خوافی - گلستان سعدی - قرن ۸
 • 4) نظامی عروضی - گلستان سعدی - قرن ۷
1
پاسخ
3

کدام جمله از نظر نگارشی درست است ؟

 • 1) حاجیه خانم از سفر مکه برگشت
 • 2) زبان فارسی یه عالمه همراه و همنشین دارد
 • 3) معلم نگارش شروع کرد به صحبت کردن
 • 4) نوشتن در حقیقت بیان افکار و اندیشه است.
1
پاسخ
2

در کدام گزینه آرایه ی حس آمیزی دیده می شود ؟

 • 1) جوانه فریاد زد:آب!آب!بوی آب می شنوم
 • 2) خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش را بر زمین پهن میکرد.
 • 3) سنگ ناگهان از دنیای خواب و خیال بیدار شد و به افق خیره شد.
 • 4) کمی آن طرف تر گیاه تشنه ای از تشنگی مرده بود

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

میهن شریفی در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش اشتباهات رایج در زبان انگلیسی مرحله متوسط شماره 5 ممنون از وب سایت خوبتون.

داوود حسینی در: آزمون آنلاین ept دانشگاه آزاد اسلامی - آزمون ept فروردین 96 لطفا آزمون های ept سال های گذشته را نیز قرار دهید. با تشکر

شریف نادری در: نمونه سوال امتحانی درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 1 آفرینش شگفت‌انگیز و درس 2 عفو و گذشت خوب بود. ممنون

کمال مرادی در: آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی آنلاین شماره 29 لطفا آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی نیز بگذارید.

مصطفی حسینی در: امتحان درسی آنلاین درس زیست شناسی پایه دهم - فصل 2 گفتار چهارم تنوع گوارش در جانداران (سری A) لطفا آزمون آنلاین درسی پایه های مختلف قرار دهید. خیلی ممنون

کامبیز محسنی در: آزمون آنلاین جمع بندی عربی (1) دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته های تجربی و ریاضی لطفا آزمون آنلاین زبان کنکور بیشتری قرار دهید. خیلی ممنون

پارسا اسلامی در: آزمون درس به درس از کتاب کلمات تافل به صورت آنلاین درس 30 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سیمین فرهادی فر در: آزمون آنلاین استخدامی بانک ها تخصصی بخش مدیریت لطفا آزمون استخدامی قوه قضاییه را بگذارید

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون آنلاین MSRT شماره 1 - MSRT

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون فلسفه پایه یازدهم انسانی تستی و آنلاین - درس 5 زندگی بر اساس اندیشه - درسی

آزمون آنلاین درسی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم - آمادگی نوبت اول - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
19

آزمون MSRT

32

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

66

آزمون کنکور سراسری

14

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

9

اخبار MSRT

18

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

5

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

3

راهنمای استفاده از شاه آزمون

4

آزمون آنلاین MSRT

7

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

11

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

1

آزمون UTEPT

1

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

1

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم