در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
59

معنی درست بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ «دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور»

 • 1) اگرچه همه‌ی روزهای زندگی مطابق خواسته ما نیست اما چون دائماً اوضاع زمانه یک جور نیست غم مخور.
 • 2) اگر مدت کوتاهی روزگار با ما سازگاری نداشت، چون اوضاع زمانه همیشه یکسان نیست غمگین مباش.
 • 3) در میان روزهای زندگی فقط مدت کوتاهی بر وفق مراد انسان می‌گذرد، به خاطر نوسان روزگار نباید غمگین باشی.
 • 4) زندگی ما گاهی برخلاف میل و گاهی موافق خواسته ماست اما چون احوال روزگار در تغییر است غم مخور.
1
پاسخ
361

معنی واژه های کوتاه شده (مخفف) در کدام گزینه با سایر گزینه ها فرق دارد؟

 • 1) در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
 • 2) دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
 • 3) ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
 • 4) ای دل غمدیده، حالت به شود، دل بد مکن
1
پاسخ
48

معنی واژه‌های کدام بیت که در داخل پرانتز آمده است نادرست است؟

 • 1) کریما به رزق تو پرورده‌ایم ‌به انعام و لطف تو خو کرده‌ایم (رزق: روزی، انعام: بخشش)
 • 2) به چشم بصیرت در خود در نگر تو را تا در آیینه زنگار نیست (بصیرت: زیرکی، زنگار: آلودگی)
 • 3) آمادۀ امر و نهی و فرمان باش هشدار که منجی جهان آمد (هشدار: آماده باش، منجی: نجات یافته)
 • 4) پایش از آن پویه درآمد ز دست مهر دل و مهرۀ پشتش شکست (پویه: دویدن، مهر: شفقت)
1
پاسخ
451

کدام گزینه با بقیه گزین ها متفاوت است؟

 • 1) نصف، منصف، انصاف
 • 2) معرفت، معارف، تعریف
 • 3) خصلت، خصایل، خصیصه
 • 4) ظلم، مظلوم، ظالم
1
پاسخ
205

در کدام گزینه مفرد همۀ واژه‌ها درست ذکر شده است؟

 • 1) عشاق: عشق – عواطف: عاطفه – خلایق: خالق – احزان: حزن
 • 2) فقها: فقیه – اخلاق: خلق – حضّار: حاضر – مساعی: سعی
 • 3) صور: صورت – ملائک: ملک – اصحاب: صاحب – مظاهر: مظهر
 • 4) مصائب: مصیبت – سوابق: سابقه – معاصی: عصیان – غنایم: غنیمت
1
پاسخ
593

در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟

 • 1) دردلش خورشید ایمان را نمی دیدند
 • 2) بر کمانش تیر آرش را نمی دیدند
 • 3) در رگش خون سیاوش را نمی دیدند
 • 4) تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند
1
پاسخ
3686

عبارت « ناممان در دفتر تاریخ کوچک و کم رنگ خواهد شد» به چه معنی است؟

 • 1) بی نام و نشان شدن
 • 2) کم اعتبار شدن
 • 3) تاریخ را فراموش کردن
 • 4) ثبت شدن در تاریخ
1
پاسخ
2402

عبارت « چشم در چشم افق دوختن » کنایه از چیست ؟

 • 1) نگاه کردن
 • 2) چشم و هم چشمی کردن
 • 3) نگهبانی دادن
 • 4) منتظر بودن
1
پاسخ
97

کدام گزینه صحیح است ؟

 • 1) تبلیغات تاثیر چندانی روی افراد ندارد.
 • 2) تبلیغات زیاد برای یک کالا مردم را نسبت به آن بدبین می کند.
 • 3) تبلیغات کنندگان کالا همه ی حقایق را در رابطه با کالا نمی گویند
 • 4) تبلیغات کنندگان کالا همه ی حقایق را در رابطه با کالا می گویند.
1
پاسخ
62
1
پاسخ
513

کدام اقدام در واقع به معنای اعلام رسمی تأسیس حکومت اسلامی به رهبری پیامبر (ص) در شهر مدینه بود؟

 • 1) پیمان برادری به جای تعصب قومی و قبیله‌ای
 • 2) تاسیس مسجد در مدینه
 • 3) پیمان نامه‌ی سیاسی در مدینه
 • 4) واقعه‌ی غدیر خم
1
پاسخ
26

به چه دليل در دوره ساسانی، مردم از اين حكومت ناراضی بودند؟

 • 1) نپذيرفتن اسلام به وسيله خسرو پرويز
 • 2) قحطی و شيوع بيماری ها
 • 3) شورش فرماندهان و رقابت سياسی آن ها
 • 4) نظام طبقاتی
1
پاسخ
79

هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، کدام پادشاه ساسانی بر ایران حکومت می کرد؟ علت تضعیف روحیۀ سپاهیان ساسانی چه بود؟

 • 1) کورش - شورش های فرماندهان
 • 2) خسرو پرویز - شورش های فرماندهان
 • 3) یزد گرد - بی عدالتی و تبعیض
 • 4) خسرو پرویز - وجود نظام طبقاتی
1
پاسخ
40

کدام یک از اساتید مدارس نظامیه بود؟

 • 1) سعدی
 • 2) رودکی
 • 3) امام محمد غزالی
 • 4) ملاصدرا
1
پاسخ
22

مؤسس مدارس نظامیه چه کسی بود؟

 • 1) عمیدالمالک کندری
 • 2) خواجه نظام الملک
 • 3) ملکشاه
 • 4) آلب ارسلان
1
پاسخ
40

مغولان در زمان کدام یک از شاهان زیر به ایران حمله کردند؟

 • 1) آلب ارسلان
 • 2) ملکشاه سلجوقی
 • 3) سلطان محمود غزنوی
 • 4) سلطان محمد خوارزمشاه

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

امتحان آنلاین درس منطق پایه دهم انسانی - درس 1 انسان و تفکر سری 2 - درسی