در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
106

معنی کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

 • 1) تنبیه: هوشیار کردن
 • 2) مسخّر: سختی و دشواری
 • 3) الوان: خوش چهره
 • 4) مِهر: ایمان
1
پاسخ
99

کدام یک از جمله های زیر درست نیست؟

 • 1) گاهی تغییر در یک «واج» موجب تغییر معنای یک واژه می‌شود.
 • 2) برای بیان منظور خود به صورت زیباتر و دل‌نشین‌تر از «زبان» بهره می‌گیریم.
 • 3) ادبیات را زبان هنری یا زبان برتر می‌نامند.
 • 4) شعر جلوه‌ای از زبان ادبی است.
1
پاسخ
737

در بیت «ستودن نداند کس او را چو هست میان بندگی را ببایدت بست» منظور مصراع دوم چیست؟

 • 1) ستایش خداوند به تلاش چندانی نیاز ندارد
 • 2) هیچ کس نمی‌تواند خدا را به شایستگی ستایش کند
 • 3) در بندگی و اطاعت خداوند باید سخت تلاش کنی
 • 4) برای رسیدن به لقای خداوند باید از بندگان دوری کنی
1
پاسخ
25

معنی کدام یک از واژه های زیر درست نیست؟

 • 1) حقه: جعبه
 • 2) تسبیح: نیایش
 • 3) جهالت: ناتوانی
 • 4) غافل: بی‌خبر
1
پاسخ
64

در کدام بیت آرایۀ هر سه آرایۀ «تشبیه، مراعات نظیر و تضاد» وجود دارد؟

 • 1) کــوه و دریا و درختان، همه در تسبیـح‌اند نه هـمه مستمعی فـهم کـند این اسـرار
 • 2) خبرت هسـت که مرغان سحر می‌گـویـند آخر ای خفته سر از خــواب جهالت بردار
 • 3) تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
 • 4) عقــل حـیران شود از خوشه‌ی زرین عنب فهـم عـاجز شــود از حقــه‌ی یاقوت انار
1
پاسخ
45

از او به عنوان پدر شعر نو یاد می‌شود؟

 • 1) نیما یوشیج
 • 2) سنایی غزنوی
 • 3) محمدحسین شهریار
 • 4) پروین اعتصامی
1
پاسخ
75

واژه‌های موجود در همۀ گزینه‌ها مترادف هستند به جز .....

 • 1) مدهوش - متحیّر - سر گشته
 • 2) قندیل - چراغدان - چراغ آویز
 • 3) صنع - آیات - آفرینش
 • 4) سریر - تخت - اورنگ
1
پاسخ
71

در کدام بیت غلط املایی بیشتری وجود دارد؟

 • 1) ز آزاده‌گـــان، بـــردباری و ســـعی بیامـــوز، آمـــوختـــن آر نیست
 • 2) به چشم بصــیرت به خود در نـــگر تــو را تا در آیــینه ذنگـــار نیست
 • 3) همه کـــار ایّام، درس است و پنــد دریغـــا که شاگرد هشـــیار نیست
 • 4) غنیـــمت شمر‏‏، جز حقیقت مجوی که باری است فرست، دگر بار نیست
1
پاسخ
131

واژه های كدام گزينه صفت برتر هستند؟

 • 1) مِهتر _ لطيف تر
 • 2) به _ فراتر
 • 3) سنگين ترين _ مهم تر
 • 4) الوان _ عزيز
1
پاسخ
36

شاعر در بيت «هم نشين تو از تو به بايد تا تو را عقل دين بيفزايد» چه چيزی را برای افزايش عقل و دين مناسب می‌داند؟

 • 1) مصاحبت با افراد خوب
 • 2) مصاحبت با افرادي بهتر از خود
 • 3) انزوا
 • 4) هم نشينی با انسان‌های خوب و بد
1
پاسخ
86

چهار مقاله و قابوس نامه به ترتيب اثر چه كساني هستند؟

 • 1) نظامي عروضي و عنصرالمعالي
 • 2) نظامی گنجوي و نظامي عروضي
 • 3) خواجه نصيرالدين توسي و عنصرالمعالي
 • 4) نظامي عروضي و سعدالدين وراويني
1
پاسخ
143

در بیت‌های زیر به ترتیب چه آرایه‌هایی به کار رفته است؟ الف) کودک تنها به روی خاکریز آمد صد هزاران چشم قاب عکس کودک ما شد ب) ای دل غم دیده حالت به

 • 1) تشخیص – کنایه – تلمیح - تضاد
 • 2) تشبیه – تلمیح – تضاد – کنایه
 • 3) تشبیه – تشخیص – جناس – تضاد
 • 4) تشخیص – تضاد – تلمیح - کنایه

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی