در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
7
1
پاسخ
9

در تابلو علائم عبور و مرور رنگ قرمز به معنی …………….و تابلو مستطیل قائم معمولا برای ……و ……..استفاده میشود.

 • 1) رنگ قرمز منع کننده یا ایست و تابلو مستطیل قایم برای علایم دستوری و خدمات استفاده میشود
 • 2) رنگ قرمز منع کننده یا ایست و تابلو مستطیل قایم برای علایم هشدار استفاده میشود
 • 3) رنگ قرمز برای مناطق اداری و آموزشی و تابلو مستطیل قایم برای علایم دستوری استفاده میشود
 • 4) رنگ قرمز برای راهنمای خدمات و تابلو مستطیل قایم برای علایم راهنما استفاده میشود
1
پاسخ
6

اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید ؟

 • 1) در شرایط اضطراری
 • 2) هیچوقت
 • 3) زمانیکه به آزمایش رانندگی میروید
 • 4) در طول روز
1
پاسخ
5

کدام یک از موردهای زیر هنگام رانندگی ممنوع میباشد ؟

 • 1) استعمال دخانیات
 • 2) استفاده از تلفن همراه
 • 3) خوردن و اشامیدن
 • 4) هر سه مورد
1
پاسخ
10

مهمترین عامل آلودگی هوا در حمل و نقل چیست ؟

 • 1) دی اکسید کربن
 • 2) مونواکسید کربن
 • 3) ذرات معلق در هوا
 • 4) هیدرو کربن ها
1
پاسخ
40

مهمترین آلودگی حمل و نقل کدام یک از موارد زیر چیست ؟

 • 1) آلودگی موانع
 • 2) آلودگی دیداری
 • 3) آلودگی هوا
 • 4) آلودگی صوتی
1
پاسخ
10
1
پاسخ
9

کدام یک از گزینه های زیر روش صحیح ترمز کردن است ؟

 • 1) ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس با ترمز دستی اتومبیل را نگه می داریم
 • 2) ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس دنده را در حالت خلاص می گذاریم
 • 3) ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید
 • 4) ابتدا سریع ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید
1
پاسخ
6

در هنگام رانندگی، مشاهده چراغ زرد چشمک زن چه اقدامی باید انجام داد ؟

 • 1) با مشاهده چنین چراغی ایست کامل می کنیم
 • 2) عبور می کنیم و احتیاط لازم نیست
 • 3) قبل از خط ایست ویا گذرگاه عابر پیاده توقف کامل می کنیم
 • 4) از سرعت خود کم کرده و با احتیاط عبور کرده ودر ضرورت توقف می کنیم
1
پاسخ
11

در هنگام رانندگی، در هنگام رسیدن به گذرگاه هم سطح راه آهن چه اقدامی لازم است ؟

 • 1) توقف قبل از مانع
 • 2) با دقت عبور کنیم
 • 3) سریع عبور میکنیم
 • 4) چراغ فلاشر را روشن می کنیم
1
پاسخ
8

به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدال ها کدامیک از موارد زیر اهمیت زیادی دارد ؟

 • 1) بستن کمربند ایمنی
 • 2) تنظیم کردن آیینه
 • 3) پوشیدن لباس مناسب
 • 4) پوشیدن کفش های مناسب
1
پاسخ
10

زمانیکه راننده پشت سر در یک خیابان شلوغ و پر ترافیک از شما می خواهد سبقت بگیرد و شما با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید کدام اقدام صحیح تر است ؟

 • 1) بلافاصله ترمز کرده و راه را برای سبقت آزاد می کنیم
 • 2) از خود واکنش نشان داده و اجازه سبقت نمی دهیم
 • 3) مسیر صحیح و مستقیم خود را ادامه می دهیم تا به راننده پشت سر فرصت دهید در شرایطی بی خطر سبقت می گیریم
 • 4) بر سرعت خود افزوده و از خودرو فاصله می گیریم
1
پاسخ
5

در هنگام رانندگی چنانچه متوجه بوی بنزین شدید از ماشین شدیم کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کنیم ؟

 • 1) با احتیاط رانندگی می کنیم
 • 2) با بوی بنزین شدید مشکلی پیش نمی آید
 • 3) توقف نموده تا بوی بنزین از بین برود
 • 4) توقف نموده و مسئله را کاملا بررسی می نماییم
1
پاسخ
19

تابلو های با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیزی هستند ؟

 • 1) حرکت مجاز راهنمای مسیر و اماکن مذهبی
 • 2) راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری
 • 3) مسیر های فرعی
 • 4) مسیر های اصلی
1
پاسخ
66

ماده ی ۱۵۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مربوط به ممنوعیت چیست ؟

 • 1) دنده عقب در بزرگراه ها
 • 2) پارک در میدان
 • 3) پارک دوبل
 • 4) سبقت
1
پاسخ
9

شما در هنگام رانندگی در شهر مجاز هستید حداکثر با سرعتی معادل …

 • 1) 50 کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی 50 کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و 30 کیلومتر در معابر محلی ومیادین حرکت کنید
 • 2) 60 کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی 50 کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و 30 کیلومتر در معابر محلی ومیادین حرکت کنید
 • 3) 60 کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی 40 کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و 30 کیلومتر در معابر محلی ومیادین حرکت کنید
 • 4) 50 کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی 50 کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و 20 کیلومتر در معابر محلی ومیادین حرکت کنید

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE