در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
1915

برپا داشتن درست و به موقع نماز چه نتایجی دارد؟

 • 1) دور شدن از گناهان و زشتی ها وبه بهشت نزدیک می شود
 • 2) ثواب زیاد
 • 3) حل مشکلات
 • 4) انجام کارهای زشت
1
پاسخ
89

کدام گزینه درمورد غسل صحیح است؟

 • 1) غسل چهارمرحله دارد: نیت، شستن سر و گردن، شستن طرف راست بدن، شستن طرف چپ بدن.
 • 2) غسل سه مرحله دارد: نیت، شستن سر و گردن، شستن طرف راست بدن.
 • 3) غسل چهارمرحله دارد: نیت، شستن سر و گردن، شستن طرف چپ بدن، شستن طرف راست بدن.
 • 4) غسل چهارمرحله دارد: شستن سر و گردن،نیت ، شستن طرف چپ بدن، شستن طرف راست بدن.
1
پاسخ
421

پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما در جامعه برای مردان و زنان چه حکمی دارد؟

 • 1) برای مردان حلال وبرای زنان حرام است.
 • 2) برای زنان و مردان حلال است.
 • 3) برای زنان حلال است وبرای مردان حرام است.
 • 4) برای مردان و زنان حرام است.
1
پاسخ
10

جابجایی کلیه لاستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

 • 1) هر ۹ هزار کیلومتر
 • 2) هر 5 هزار کیلومتر
 • 3) هر ۱۱ هزار کیلومتر
 • 4) هر ۱۲ هزار کیلومتر
1
پاسخ
13

تعویض وایر شمعها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

 • 1) هر ۷۰۰۰ کیلومتر
 • 2) هر ۸۰۰۰ کیلومتر
 • 3) هر ۹۰۰۰ کیلومتر
 • 4) هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر
1
پاسخ
18

دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم ؟

 • 1) هر هزار کیلومتر
 • 2) هر دو هزار کیلومتر
 • 3) هر سه هزار کیلومتر
 • 4) هر چهار هزار کیلومتر
1
پاسخ
18

بازدید پمپ هوا هر از چند کیلومتر باید انجام شود ؟

 • 1) هر هزار کیلومتر
 • 2) هر دو هزار کیلومتر
 • 3) هر چهار هزار کیلومتر
 • 4) هر پنج هزار کیلومتر
1
پاسخ
74

حرکت چرخشی میل سوپاپ از کجا ناشی میشود ؟

 • 1) از میل لنگ
 • 2) از تسمه تایم
 • 3) از پیستون
 • 4) از فیلتر هوا
1
پاسخ
7

کدام یک از موارد زیر در رابطه با پیستون درست است ؟

 • 1) از اولین قطعه ی موتور است
 • 2) با احتراق شروع به حرکت میکند
 • 3) به شکل استوانه ای است
 • 4) همه موارد
1
پاسخ
9

سیستم هدایت فرمان یا جلو بندی هر چند وقت یکبار باید توسط مراکز مجاز مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد ؟

 • 1) یک بار در سال
 • 2) هر شش ماه یکبار
 • 3) سه ماه یکبار
 • 4) هر صد هزار کیلومتر
1
پاسخ
11

کدام مورد موجب ساییدگی نامتوازن یا سایش بیش از حد تایرها میشود ؟

 • 1) تنظیم نبودن فرمان عدم تنظیم چرخ ها
 • 2) عدم تنظیم ترمز ها
 • 3) همه موارد
 • 4) هیچکدام
1
پاسخ
326

وظیفه بافلر در اتومبیل چیست ؟

 • 1) 1-جلوگیری از تبخیر آب رادیاتور
 • 2) 2-جلوگیری از تبخیر بنزین
 • 3) 3-کاهش آ یندگی گاز باقی مانده از احتراق موتور
 • 4) کاهش صدای نا به هنجار موتور
1
پاسخ
9

کدام یک از موارد زیر در رابطه با واشر سیلندر درست است ؟

 • 1) واشری است که بین سرسیلندر موتور و بدنه اصلی آن قرار میگیرد
 • 2) واشری است که بین سیلندر و پیستون قرار میگیرد
 • 3) واشری است که بین سیلندر و دیفرانسیل قرار میگیرد
 • 4) واشری است که بین سرسیلندر و شاتون قرار میگیرد
1
پاسخ
9

وظیفه فلایویل چیست ؟

 • 1) 1-ذخیره انرژی موتور
 • 2) 2-یکنواخت نمودن سرعت میل لنگ
 • 3) 3-انتقال قدرت موتور به صفحه کلاچ
 • 4) همه موارد
1
پاسخ
6

کدامیک از موارد زیر در رابطه با فلایویل درست است ؟

 • 1) یکی از قطعات موتور از که به میل لنگ متصل میباشد
 • 2) یکی از قطعات موتور است که به لنت متصل میباشد
 • 3) یکی از قطعات موتور است که به پیستون متصل میباشد
 • 4) یکی از قطعات موتور است که به دیفرانسیل متصل می باشد
1
پاسخ
9

علایم اخباری برای گرفتن سبقت در روز کدام مورد است؟

 • 1) الف-بوق کوتاه و چراغ راهنما
 • 2) ب- تعویض نور چراغ بالا و پایین
 • 3) ج-اشاره با دست
 • 4) د-بوق مکرر و ممتد
1
پاسخ
6

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله ای است که--

 • 1) الف- به سمت راست گردش می کند
 • 2) ب- به سمت چپ گردش می کند
 • 3) ج-وابسته به سازمانهای دولتی است
 • 4) د-ابعاد بزرگتری دارد
1
پاسخ
7

در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که--

 • 1) الف- به راست گردش می کند
 • 2) ب- به چپ گردش می کند
 • 3) ج-به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می کند
 • 4) د-سریعتر از وسیله نقلیه دیگر حرکت می کند

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE