در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
21

کدام گزینه معادل فارسی این عبارت قرآنی «فَلا خَوفٌ عَلَیهِم و لا هُم یَحزَنونَ» است؟

 • 1) پس نه ترسی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند
 • 2) پس نیست ترس بر آن ها و ایشان غمگین نمی شوند
 • 3) پس ایشان نمی ترسند و نه ناراحت می شوند
 • 4) پس نه ترسی بر آن هاست و نه حُزنی بر ایشان
1
پاسخ
159

در دو عبارت «[اِتَّبِعوا] مآ اُنزِلَ الَیکُم» و «وَ [اتَّبَعُوا] النّورَ الَذی اُنزِلَ مَعَهُ» ترجمه کلمات مشخص شده به ترتیب عبارتند از:

 • 1) پیروی کنید - پیروی کردند
 • 2) پیروی کردند - پیروی کنید
 • 3) پیروی کردید - پیروی می کنند
 • 4) پیروی می کنند - پیروی کردید
1
پاسخ
11

ترجمه صحیح« لایَسخَر قَومُ مِن قَومٍ » کدام گزینه است؟

 • 1) نباید مسخره کند قومی قوم دیگر را
 • 2) مسخره نمی کنند از قومی قوم دیگر را
 • 3) مسخره نمی کنیم قومی قوم دیگر را
 • 4) مسخره نمی کنید قومی قوم دیگر را
1
پاسخ
253

معنای کدام واژه نادرست است؟

 • 1) اِخوة: برادران
 • 2) عَسی:شاید
 • 3) نساء:زنان
 • 4) یَکونون: برگشتتد
1
پاسخ
33

معنای کدام واژه نادرست است؟

 • 1) ذِکر: پند
 • 2) یَسِّرنا: آسان کردیم
 • 3) نُذُر: هُشدارها
 • 4) اَخَذنا: قرار دادیم
1
پاسخ
25

معنی کلمه « کََّذَّبوا» کدام گزینه است؟

 • 1) تکذیب می کنیم
 • 2) تکذیب کردند
 • 3) تکذیب کن
 • 4) تکذیب می کنند
1
پاسخ
310

معنی واژه های « تَزرعونَ ،نَشاءُ، رایتُم» به ترتیب کدام گزینه است؟

 • 1) رویاننده،می خواهیم، دقت کردید
 • 2) زراعت می کنید، می خواهیم، می نوشید
 • 3) زراعت می کنید، می خواهیم،دیدید
 • 4) زراعت کردید، قرار دادیم، دیدید
1
پاسخ
15

معنی کدام کلمه غلط است،

 • 1) فاسِق: گناهکار
 • 2) بأس: سختی
 • 3) بَیِّنات: پیامبران
 • 4) مَنافع : فایده ها
1
پاسخ
123

کدام گزینه معنی کلمات به ترتیب:«تُومنونَ ، کُنتم تَعلَمونَ ، اِذا » است؟

 • 1) ایمان می آورید، می دانستید ، وقتی که
 • 2) ایمان آوردید ،می دانستید ، اینکه
 • 3) ایمان می آورید، دانستید، وقتی که
 • 4) تمام شد ، می دانستید ، وقتی که
1
پاسخ
33

کدام گزینه معنای آن نادرست است؟

 • 1) یَد: دست
 • 2) اَی: کدام یک
 • 3) یَتوَکَّلُ: توکل می کند
 • 4) حَسبُ: گمان می کند
1
پاسخ
143

معنای کدام عبارت قرآنی صحیح است؟

 • 1) وَ یَرزُقهُ: به او روزی می دهد
 • 2) اَصحابِ السَّعیرِ:اهل بهشت
 • 3) لِیَبلُوَکم: تا شما تلاش کنید.
 • 4) قَد جَعَلَ اللّهُ: قطعاً خداوند قرار می دهد.
1
پاسخ
22

معنی صحیح کلمه « ثَقیل » کدام گزینه است؟

 • 1) سنگین
 • 2) با ارزش
 • 3) گران بار
 • 4) همه موارد
1
پاسخ
226

معنی کدام گزینه نادرست است؟

 • 1) اَنذِر: هشدار ده
 • 2) تَبار: هلاک
 • 3) سَبح: قرار بده
 • 4) طَویل: طولانی
1
پاسخ
135

معنی کدام عبارت نادرست است؟

 • 1) اَفَلا یَنظُرونَ: آیا پس قرار ندادند؟
 • 2) کَیفَ سُطِحَت: چگونه گسترده شد
 • 3) اِلی الابلِ: به شتر
 • 4) وَ خَلَقناکُم اَزواجاً : شما را جفت جفت آفریدیم
1
پاسخ
29

معنای کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ « وَ جَعَلنا نَوَمَکم [سُباتاً] »

 • 1) آسایش و آرامش
 • 2) محل آرامش و استراحت
 • 3) گونه ها وشکل ها
 • 4) دقت می کنند
1
پاسخ
110

معنی کدام کلمه نادرست است؟

 • 1) لَم یَکُن : نیست
 • 2) حاسِد: حسود
 • 3) یُوَسوسُ:وسوسه می کند
 • 4) خابَ: درست وکامل کرد.

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

ArKshiaN در: آزمون آنلاین درس ادبیات فارسی پایه هشتم - دوره کتاب فارسی هفتم سلام ببخشید ولی چرا باید پولی باشه؟

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی دهم انسانی - درس 2 پدیده‌های اجتماعی - درسی