در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
16

61 : در موردی که تحقیقات مقدماتی، طبق ظوابط قانونی، توسط دادیار به عمل می آید:

 • 1) الف: کلیه قرارها باید با موافقت دادستان باشد.
 • 2) ب: فقط قرار بازداشت موقت باید مورد تأیید دادستان قرار گیرد.
 • 3) ج: در صدور قرار های اعدادی نیازی به موفقت دادستان نیست و فقط قرارهای نهایی باید تأیید شوند.
 • 4) د: تنها قرار مجرمیت باید با موافقت دادستان صادر شود تا امکان صدور کیفرخواست وجود داشته باشد.
1
پاسخ
18

کدام مورد،‌ بیان کننده حکم وضعی است؟

 • 1) الف) وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند.
 • 2) ب) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
 • 3) ج) بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست.
 • 4) د) هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
1
پاسخ
19

کدام مورد،‌ بیان کننده حکم تکلیفی است؟

 • 1) الف) عین مستأجره باید معین باشد.
 • 2) ب) عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
 • 3) ج) امین باید عین مالی را که دریافت کرده است،‌ رد نماید.
 • 4) د) متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
1
پاسخ
14

شخصي كه شروع به ارتكاب جرم كرده به ميل خود از ارتكاب آن جرم منصرف مي شود. طبق قواعد شروع به جرم در حقوق جزاي عمومي فعلي ايران:

 • 1) الف) شروع به جرم واقع شده و مجازات مي شود.
 • 2) ب) شروع به جرم واقع نشده و اگر اقدام انجام شده جرم باشد، مجازات مي شود.
 • 3) ج) شروع به جرم واقع نشده ولي از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.
 • 4) د) شروع به جرم كرده و به ميل خود آن را ترك كرده و اگر اقدام انجام شده، جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخورداري خواهد شد.
1
پاسخ
20

ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است، اگر معالجه شود و بدون عيب گردد:

 • 1) الف) يك پنجم ديه عضو است.
 • 2) ب) چهار پنجم ديه عضو است.
 • 3) ج) چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
 • 4) د) ارش آن توسط دادرس دادگاه تعيين مي شود.
1
پاسخ
1

83 : اگر شخصي داده‌ها يا علايم موجود در كارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها را تغيير داده و يا اينكه داده‌ها

 • 1) الف: جعل
 • 2) ب: كلاهبرداري رايانه‌اي
 • 3) ج: تخريب داده‌هاي رايانه‌اي
 • 4) د: دست‌كاري غير مجاز در سيستم رايانه‌اي
1
پاسخ
29

82 : تحريك يا ترغيب به خودكشي:

 • 1) الف: جرم نيست.
 • 2) ب: تسبيب در قتل تلقي مي‌شود.
 • 3) ج: معاونت در قتل به حساب مي‌آيد.
 • 4) د: در صورتي كه از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صورت گيرد جرم تلقي مي‌گردد.
1
پاسخ
31

81 : الف كه فردي عاقل و بالغ است براي سرقت از آقاي ب كه ۱۴ سال تمام هجري شمسي دارد استفاده مي‌كند. در اين صورت:

 • 1) الف: الف در حكم مباشر است.
 • 2) ب: الف در حكم مباشر و ب فاقد مسئوليت كيفري است.
 • 3) ج: الف معاون در جرم تلقي و ب نيز تعزير مي‌گردد.
 • 4) د: الف در حكم مباشر نيست و ب نيز فاقد مسئوليت كيفري است.
1
پاسخ
149

102 : اگر از متوفا، دو وصيت نامه متعارض، ابراز گردد كه يكي داراي تاريخ و ديگري مجهول التاريخ باشد، تكليف چيست؟

 • 1) الف: طبق اصل تأخر حادث، بايد وصيت نامه بدون تاريخ را حاوي آخرين اراده موصي دانسته و به آن عمل كرد.
 • 2) ب: وصيت نامه بدون تاريخ، ناقص بوده و نمي توان آن را آخرين اراده موصي شناخت.
 • 3) ج: از نظر شرعي، نداشتن تاريخ، وصيت نامه را از اعتبار نمي اندازد و بايد به هر دو وصيت عمل كرد.
 • 4) د: تنها موادي از دو وصيت نامه كه مشترك است،لازم الاجراء مي باشد.
1
پاسخ
16

101 : اگر مخصص، مفهوماً و مصداقاً مجمل باشد، آيا موجب اجمال عام نيز مي گردد؟

 • 1) الف: اين گونه مخصص، در صورتي كه متصل به عام باشد، موجب اجمال آن مي شود.
 • 2) ب: اين گونه مخصص، به دليل اجمال و ابهام، از قابليت استناد، خارج بوده و عام را مجمل نمي كند.
 • 3) ج: اين گونه مخصص، عام را نيز از هر جهت مجمل و از قابليت استناد مي اندازد.
 • 4) د: اين گونه مخصص، تنها نسبت به قدر متيقن ازآن، موجب اجمال عام مي گردد.
1
پاسخ
1

102 . مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آراء قطعی صادر از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات قاچاق کالاو ارز، کدام مقام زیر، در صورت احر

 • 1) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.
 • 2) رئیس قوه قضائیه.
 • 3) دادستان کل کشور
 • 4) وزیر دادگستری
1
پاسخ
1

101 . کدام عبارت در خصوص نقش سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت ازمحیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی است، در جهت تعقیب و دادرسی

 • 1) می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند
 • 2) حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر از دادگاه ها در خصوص موضوعات فوق الذکر را دارند.
 • 3) می توانند در تمام مراحل دادرسی مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق شرکت کنند
 • 4) در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، برای اعلام جرم، رضایت بزه دیده را نیز باید اخذ کنند.
1
پاسخ
20

در جرايم تعزيری درجه شش، تشکيل جلسه رسيدگی و دعوت طرفين توسط دادگاه تجديدنظر استان، در کدام يک از موارد زير ضروری است؟

 • 1) الف) در کلیه مواردی که مجازات قانونی جرم،حبس باشد
 • 2) ب) در کلیه احکام متضمن محکومیت، مطلقا ضروری است
 • 3) ج) حکم مورد اعتراض ، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد.
 • 4) د) حکم مورد اعتراض ،متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد.
1
پاسخ
21

معاينه پزشکی در مورد افراد تیت نظر، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل می آيد؟

 • 1) الف) شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی- پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستگان وی
 • 2) ب) شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی- یکی از پزشکان به تعیین دادستان
 • 3) ج) ضابط دادگستری و یا شخص تحت نظر- پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری
 • 4) د) فقط شخص تحت نظر- پزشک تعیین شده توسط دادستان
1
پاسخ
133

در کدام مصراع زیر خداوند از صفات «مخلوق و محدود بودن» منزه دانسته شده است؟

 • 1) همه عزّی و جلالی، همه علمی و یقینی.
 • 2) همه درگاه تو جویم همه از فضل تو بویم.
 • 3) همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
 • 4) بری از بیم و اُمیدی، بری ازعیب و خطایی.
1
پاسخ
197

توصیف خداوند از خود چگونه است؟

 • 1) خداوند ازخود،هیچ توصیفی ندارد.
 • 2) توصیفی دقیق وبی نقص است.
 • 3) توصیفی واضح در قرآن ذکر نشده است.
 • 4) انسان هابامطالعه،خود به توصیف او می پردازند.

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

امتحان آنلاین درس منطق پایه دهم انسانی - درس 1 انسان و تفکر سری 2 - درسی