در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
73

املای کدام گزینه با توجه به معنا نادرست است؟

 • 1) برزن: محلّه
 • 2) عجز: ناتوانی
 • 3) حدیث: داستان
 • 4) حجوم: حمله
1
پاسخ
26

در کدام گزینه هیچ غلط املایی وجود ندارد؟

 • 1) دعای مادرم در حق من موستجاب شد و مرا به این جای رسانید.
 • 2) آن دست که زیر سر مادرم بود، خون اندر آن خشک شده بود.گفتم: «ای تن، رنج از بحر خدای بکش»
 • 3) در طلوی نگاه خستۀ تو برگ رنگین کمان امّید است
 • 4) قلب سرشار از عطوفت تو روشن از آفتاب قرآن است
1
پاسخ
12

مفهوم عبارت «عمر حقیقی را شناسنامۀ ما تعیین نمی کند» با کدام گزینه ارتباط بیشتری دارد؟

 • 1) سن هر کس مطابق با شناسنامۀ اوست
 • 2) هر کس با توجه به لیاقت خود از خدا عمر می گیرد
 • 3) زیستن همان فرصت هاییست که با رفتارهای زیبا می گذرد
 • 4) عمر واقعی همان لحظه هاییست که در پی «خوش بودن ها» هستیم
1
پاسخ
21

بیت را بخوانید و بگویید کدام گزینه صحیح است؟ « جهان، جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان»

 • 1) «پنهان» مسند است.
 • 2) نهاد در هر دو مصراع حذف شده است.
 • 3) «جهان» نهاد است.
 • 4) بیت «سه جمله» دارد.
1
پاسخ
160

در کدام گزینه «مسند» وجود ندارد؟

 • 1) مرا در دام ها بسیار بستند.
 • 2) که تو شیر مردی و من پیر زن
 • 3) شدش گیتی به پیش چشم تاریک
 • 4) دست های تو شطّ خورشید است.
1
پاسخ
101

با توجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟ «حرم، دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را»

 • 1) حرم و مدرسه هر دو نهاد هستند.
 • 2) دل او و اندیشه اش مفعول هستند.
 • 3) در این عبارت فقط یک ترکیب مضاف و مضاف الیه وجود دارد.
 • 4) این عبارت دو جمله دارد.
1
پاسخ
271

زمان فعل در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

 • 1) درویش آخرتش را به دنیا در بازد
 • 2) آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم
 • 3) نمودش بس که دور آن راه نزدیک
 • 4) دامن خود را پر از گل می کنم
1
پاسخ
37

کدام گزینه از موضوعات قالب «قطعه» است؟

 • 1) مفاهیم اجتماعی، هنری، فلسفی
 • 2) پند و اندرز، حکمت و عرفان
 • 3) پند و اندرز، مسائل اخلاقی و اجتماعی
 • 4) مساول عرفانی، ستایش و وصف طبیعت
1
پاسخ
61

در کدام گزینه املای همۀ واژه ها درست است؟

 • 1) از در سحن که وارد حرم شدیم، موج جمعیّت، رجایی را از جا کند.
 • 2) من خودم را موظّف می دانم که برای خیر و سلاح شما تلاش کنم.
 • 3) سکّه ها غلطیدند و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند.
 • 4) یقۀ لباسش را بالاتر کشید تا از هجوم باد در امان باشد.
1
پاسخ
57

معنی واژه های (متواضع، مکث، خصلت) به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟

 • 1) متکبر - سکوت - ویژگی
 • 2) مغرور - درنگ - خوی
 • 3) فروتن - سکون - نیکی
 • 4) فروتن - درنگ - خوی
1
پاسخ
18

کدام گزینه در رابطه با ابو القاسم فردوسی نادرست است؟

 • 1) او در قرن 5 و اوایل قرن 6 می زیسته است.
 • 2) بیست و پنج یا سی سال برای سرودن شاهنامه زحمت کشیده است.
 • 3) از نجیب زادگان و دهقانان توس و شیعه مذهب بود.
 • 4) فردوسی در روستای باژ متولد شده است.
1
پاسخ
1

با توجه به عبارت مقابل كدام گزينه درست است؟ «باغ و صحرا را تماشا می کردم و در درخت ها و بوته ها می نگريستم. گويی با هر يک از آنان آشنايی ديرينه دارم و

 • 1) عبارت پنج جمله دارد.
 • 2) فعل جمله دوم از مصدر «گريستن» است.
 • 3) ضمير شخصی پيوسته چهار بار به كار رفته است.
 • 4) همه فعل های اين عبارت اول شخص مفرد هستند.
1
پاسخ
12

آیۀ زیر از قران کریم در مورد چه موضوعی است؟ «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ الْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِك

 • 1) مقام زن در قرآن کریم
 • 2) آفرینش زبان ها و رنگ های گوناگون
 • 3) نعمت های بی شمار خداوند
 • 4) پند گرفتن از سرگذشت امت های پیشین
1
پاسخ
16

معنی صحیح « نَبَأ » کدام گزینه است؟

 • 1) می خوانیم
 • 2) قرار می دهیم
 • 3) بازگشت
 • 4) خبر
1
پاسخ
14

ترجمه صحیح «و إِنَّ اَوهَنَ البُیوتِ لَبیتُ العَنکبوتِ» کدام گزینه است؟

 • 1) قطعاً سست ترین خانه ها، خانه عنکبوت است.
 • 2) قطعاً پایدارترین خانه ها ، خانه زنبور عسل است.
 • 3) قطعاً بزرگترین خانه ها، خانه عنکبوت است،
 • 4) قطعاً کوچکترین خانه ها، خانه مورچه است.

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE