در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
15

ملاک شرکت در جرم، در قانون مجازات اسلامی چيست؟

 • 1) الف) مشارکت در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب.
 • 2) ب) هر کس عالماً، عامداً با دیگری در ارتکاب جرم مشارکت نماید.
 • 3) ج) جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد.
 • 4) د) شرکت در عملیات اجرایی جرم.
1
پاسخ
35

چنانچه موکل فوت کند و وکیل بدون اطلاع از فوت، موضوع وکالت را بعداً انجام دهد، کدام مورد درخصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

 • 1) الف) باطل و بلااثر است.
 • 2) ب) غیرنافذ است.
 • 3) ج) صحیح است، مشروط بر آنکه رعایت غبطه و مصلحت را کرده باشد.
 • 4) د) تا رسیدن خبر فوت، نافذ است.
1
پاسخ
43

یکی از دو مالک ملکی که متعلق به دو شرکت خصوصی است، قصد افراز ملک را دارد. در چه صورتی درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت است؟ در خصوص تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز، کدام مورد صحیح است؟

 • 1) الف) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی رأی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.
 • 2) ب) اگر جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد- تصمیم اداره ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی و رأی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.
 • 3) ج) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت فقط ظرف بیست روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
 • 4) د) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی رأی دادگاه عمومی است.
1
پاسخ
39

در خصوص قابلیت استماع دعوی تصرف عدوانی که شرکتی خصوصی علیه شخص حقیقی به استناد ق.آ.د.م در دادگاه عمومی(حقوقی) اقامه می‌کند، کدام مورد صحیح است؟

 • 1) الف) نسبت به مال (منقول یا غیرمنقول) بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد
 • 2) ب) نسبت به مال غیرمنقول بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته و باید دارای سابقه ثبت هم باشد.
 • 3) ج) نسبت به مال غیر منقول بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.
 • 4) د) نسبت به مال غیرمنقول باشد، ولو ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی نداشته باشد.
1
پاسخ
37

انجام کدام‌یک از اقدامات زیر، برای شرکت‌های سهامی خاص مجاز است؟

 • 1) الف) عرضه سهام خود برای فروش در بورس اوراق بها‌دار
 • 2) ب) عرضه سهام خود برای پذیره نویسی.
 • 3) ج) مبادرت به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود
 • 4) د) در افزایش سرمایه، تادیه مبلغ اسمی سهام به صورت غیر‌نقد
1
پاسخ
84

تاجری اختیار قائم‌مقام خود را محدود به فروش کالا کرده، وی را از خرید کالا منع می‌کند. قائم مقام تجارتی بدون توجه به این ممنوعیت، اقدام به خرید کالا می‌کند. در کدام صورت، تاجر می‌تواند به بی اعتباری چنین معامله‌ای استناد کند؟

 • 1) الف) طرف معامله، از محدودیت اختیارات قائم‌مقام آگاه باشد.
 • 2) ب) نمی‌تواند مگر اینکه محدودیت در اختیارات به‌صورت کتبی باشد.
 • 3) ج) در هر حال می‌تواند.
 • 4) د) به هیچ‌عنوان نمی‌تواند
1
پاسخ
28

محکوم به اقامت اجباری، در اثنای اجرای حکم، محل را ترک می کند. دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ می کند؟

 • 1) الف) دادگاه می‌تواند بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل کند.
 • 2) ب) به منظور تضمین اجرای حکم، دادگاه می‌تواند محکوم را به معرفی ضامن با تودیع وثیقه ملزم کند.
 • 3) ج) دادگاه مکلف است برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش دهد.
 • 4) د) دادگاه می‌تواند محکوم را به مجازات تکمیلی دیگری که به حال او مناسب‌تر باشد، محکوم کند.
1
پاسخ
110

رفتار مردی که نسبت به همسر و اولاد واجب النفقه خود ترک انفاق کند، واجد چه وصفی است؟

 • 1) الف) رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدّد
 • 2) ب) جرایم متعدّد دارای عنوان مجرمانه خاص
 • 3) ج) تعدّد اعتباری
 • 4) د) در حکم تعدّد مادی
1
پاسخ
31

در صورت بروز اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، در مصادیق قانونی جرم،‌ تصمیم کدام مرجع یا مقام ملاک عمل است؟

 • 1) الف) دادستان، با توجه به نظارت عالیه او بر قضات دادسرا
 • 2) ب) دادگاه کیفری یک واقع در شهرستان مرکز استان
 • 3) ج) بازپرس، به اعتبار مقام تحقیق بودن و استقلال او نسبت به مقام تعقیب
 • 4) د) دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
1
پاسخ
15

درمواردی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده صادر می نماید. ملاک پرداخت قیمت، کدام زمان است؟

 • 1) الف) تلف مال
 • 2) ب) صدور حکم
 • 3) ج) اجرای حکم
 • 4) د) تقدیم دادخواست ضرر و زیان
1
پاسخ
41

هرگاه دادخواست واخواهی ناقعی تقدیم دادگاه شده باشد و پس از اخطار رفع نقص هم تکمیل نشود چه خواهد شد؟

 • 1) دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.
 • 2) دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.
 • 3) دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
 • 4) دادگاه قرار إيطال دادخواست صادر می کند.
1
پاسخ
16

چنانچه آپارتمانی به لحاظ اخذ وام در رهن بانک باشد، صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صحیح است یا خیر؟

 • 1) با حفظ حقوق سند رسمی حكم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.
 • 2) حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.
 • 3) دعوا قابلیت استماع ندارد و قرار رد دعوی صادر می گردد.
 • 4) حکم به بطلان دعوی مزبور صادر می شود.
1
پاسخ
22

در صورتیکه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف احداث بنا کرده باشد، آیا پس از اخراج متصرف از ملک، بنا نیز تخریب می شود؟

 • 1) چنانچه متصرف، مدعی مالکیت باشد.
 • 2) اصولا سلك تخریب شده و طرفین در مورد بنا باید مصالحه نمایند .
 • 3) پس از قطعیت حکم رفع تصرف بنا تخریب می شود.
 • 4) بلافاصله و پس از اخراج متصرف بنا نیز تخریب می شود.
1
پاسخ
19

دعاوی راجع به ترکه متوفی چنانچه ترکه تقسیم نشده باشد با کدام دادگاه خواهد بود؟

 • 1) چنانچه خواسته راجع به مال غیر منقول باشد دادگاه سحل وقوع مال صالح است.
 • 2) دادگاه محل اقامت ورته صالح می باشد.
 • 3) چنانچه خواسته راجع به دین باشد ، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
 • 4) دادگاه آخرین محل اقامت متوفی در ایران صالح به رسیدگی است.
1
پاسخ
6

کدام یک از دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست؟

 • 1) دعوای ورشکستگی
 • 2) دعاوی راجع به اسناد تجاری
 • 3) دعاوی راجع به متفرعات نکاح
 • 4) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول
1
پاسخ
27

ادعای جدید در مرحله تجدید نظر……….

 • 1) على الأصول مسموع نیست مگر در موارد مقرر قانونی
 • 2) یا توافق طرفین مسموع خواهد بود.
 • 3) در صورتی که موثر در ماهیت دعوای مطروحه باشد، مسموع خواهد بود.
 • 4) مطلقأ مسموع نیست.
1
پاسخ
245

استثنائات قاعده فراغ دادرس عبارتند از:

 • 1) تصحيح حکم واخواهی و اعاده دادرسی
 • 2) تصحیح حکم اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
 • 3) اعاده دادرسی ، واخواهی و اعتراض ثالث
 • 4) تصحيح حكمه ورود ثالث و اعتراض ثالث

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی