در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
8

22 . چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی تجدیدنظر تشخیص دهد که سمت دادخواست دهنده‌ی نخستین محرز نیست باید ……….

 • 1) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعوای نخستین را صادر نماید
 • 2) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه نخستین برگرداند
 • 3) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بی‌حقی نماید
 • 4) پرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده‌ی نخستین اظهار رفع نقص نماید
1
پاسخ
122

21 . اگر خواندگان دعوا محصور و بیش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصات ……….

 • 1) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند، و دادخواست باید به همه خواندگان ابلاغ شود
 • 2) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص کرده ابلاغ و مراتب یک نوبت آگهی می‌شود.
 • 3) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود
 • 4) خوانده یا خواندگان اصلی را قید کند و مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود
1
پاسخ
16

42 . انتخاب اولين مديران شركت سهامي ……….. .

 • 1) در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
 • 2) خاص لزوماً در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
 • 3) خاص ممكن است در مجمع عمومي موسس صورت پذيرد
 • 4) عام بايد در صورتجلسه‌اي قيد و به امضاء كليه سهامدارن برسد
1
پاسخ
7

41 . اصولاً حق‌العمل‌كار در برابر طرف معامله مسوول اجراي تعهد آمر ………. در برابر آمر مسوول اجراي تعهدات طرف معامله ………. .

 • 1) نيست اما – است
 • 2) است همچنانكه – است
 • 3) است اما – نيست
 • 4) نيست همچنانكه – نيست
1
پاسخ
40

61 . با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدني كه مي‌گويد: «ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.» كدام عبارت درباره قياس «تمليك رايگان مال آينده» به «وصيت به مالي كه هنوز موجود نشده» غلط است؟

 • 1) قياس مزبور، قياس منصوص‌العله نيست.
 • 2) چنين قياسي، مصداق قياس به مقيس عليه استثنايي بوده و درست نمي‌باشد
 • 3) در اين قياس، دلالت تنبيه و ايماء، وجود ندارد.
 • 4) با توجه به مجاني بودن وصيت و استفاده از وحدت ملاك حكم مذكور، تمليك رايگان مال آينده هم درست است.
1
پاسخ
17

82 . عمل نابالغي كه عمداً كسي را بكشد، مشمول كدام عنوان است؟

 • 1) قتل عمد
 • 2) قتل در حكم عمد
 • 3) قتل خطاي محض
 • 4) قتل در حكم خطاي محض
1
پاسخ
54

81 . رسيدگي به جرم واقع شده عليه تبعه ايران در داخل هواپيماي خارجي، طبق چه قانوني صورت مي‌گيرد؟

 • 1) طبق قانون ايران
 • 2) طبق قانون كشور صاحب پرچم هواپيما
 • 3) طبق قانون طبق قانون كشور متبوع مجرم
 • 4) طبق قانون كشوري كه جرم در قلمرو هوايي آن واقع شده
1
پاسخ
53

102 . كساني كه حضور آنان در معاينه و تحقيق محلّي ضروري است، چنانچه بدون عذر موجّه بعد از دعوت شدن حاضر نشوند، فقط ………. جلب مي‌شوند.

 • 1) در اتّهام قتل عمدي
 • 2) در جرايم مخلّ امنيّت و محيط زيست
 • 3) در جرايم چك بلامحلّ و كلاهبرداري
 • 4) در جرايم مخلّ امنيّت و خلاف نظم عمومي
1
پاسخ
19

101 . در دادگاه ويژه روحانيت صدور قرار بازداشت موقّت ……….

 • 1) در هيچ موردي تجويز نشده و ممنوع است.
 • 2) در موارد مخصوص در آيين نامه اجباري است و رسيدگي به اعتراض متهّم در صلاحيت دادستان كل ويژه روحانيت است.
 • 3) در همه موارد اختياري است و به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه مربوط وابسته است.
 • 4) در برخي موارد مخصوص در آيين نامه (اصلاحي ۱۳۸۴) اجباري است و اعتراض به قرار در يكي از شعب دادگاه ويژه مورد رسيدگي واقع مي‌شود.
1
پاسخ
16

2 . اگر در ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است، حتی اگر قوه قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حیث حقوقی چه وضعیتی دارد؟

 • 1) شرط به لحاظ غیرممکن بودن موضوع آن باطل است.
 • 2) شرط صحیح است و متعهد باید خسارت وارده را بپردازد
 • 3) شرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع آن باطل است.
 • 4) شرط باطل است اگر متعهد ثابت کند که حادثه غیرقابل پیش بینی بوده است.
1
پاسخ
33

1 . قیم دعوای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفتر خانه اسناد رسمی، صلح نامه ای تنظیم نموده. این صلح از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟

 • 1) با تصویب دادستان صحیح است
 • 2) چون با رعایت مصلحت محجور بوده صلح صحیح است و نیازی به تصویب دادستان ندارد.
 • 3) با اطلاع قبلی دادستان، صلح صحیح است
 • 4) چون دعوا در دادگاه مطرح بود صلح صحیح نیست و فقط با رأی دادگاه می توان حل و فصل نمود.
1
پاسخ
16

22 . دعوای مالکیت راجع به مال غیر منقول علیه شرکت .............

 • 1) باید در مرحله وقوع مال غیر منقول اقامه شود حتی اگر شرکت دولتی باشد.
 • 2) خواهان می تواند دعوی را در محل انعقاد عقد یا مرکز اصلی شرکت اقامه نماید.
 • 3) باید در مرکز اصلی شرکت اقامه نماید البته اگر شرکت دولتی باشد.
 • 4) خواهان می تواند دعوی را در مرکز اصلی شرکت یا محل وقوع مال غیر منقول اقامه نماید.
1
پاسخ
25

21 . چنانچه خواسته دعوا پول خارجی )ارز( باشد »بهای« خواسته ........... محاسبه می گرددو در صورت ذی حق بودن خواهان، در مرحله اجرا، ............. ارز محاسبه می شود.

 • 1) بهای واقعی – بهای واقعی
 • 2) به نرخ بانک مرکزی – بهای واقعی
 • 3) بهای واقعی – به نرخ بانک مرکزی
 • 4) ه نرخ بانک مرکزی- به نرخ بانک مرکزی
1
پاسخ
35

42 . انتخاب نخستین گروه از مدیران و بازرسان در شرکت ..............................انجام می گیرد.

 • 1) سهامی عام و خاص به اتفاق و در مجمع عمومی مؤسس
 • 2) سهامی خاص با اکثریت آراء مطلق مؤسسین و سهامی عام با دو سوم آراء حاضر مجمع عمومی مؤسس
 • 3) سهامی عام و خاص در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آراء حاضر
 • 4) سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آراء حاضر و در شرکت سهامی خاص به اتفاق آراء مؤسسین
1
پاسخ
21

41 . کدام گزینه صحیح است؟

 • 1) گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست است
 • 2) واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۱ قانون تجارت قید شده، در مورد چک هم جاری است.
 • 3) واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۳۱ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند.
 • 4) دارنده چک می تواند بدون توجه به محل استقرار بانک محال علیه، در دادگاه محل صدور چک دعوای مطالبه را طرح نماید.

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

ArKshiaN در: آزمون آنلاین درس ادبیات فارسی پایه هشتم - دوره کتاب فارسی هفتم سلام ببخشید ولی چرا باید پولی باشه؟

آیناز خوشخوی در: آزمون آنلاین کتاب فارسی پایه هفتم - درس 1 زنگ آفرینش خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی دهم انسانی - درس 2 پدیده‌های اجتماعی - درسی