در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
27

در کدام یک از بیت های زیر غلط املایی وجود دارد ؟

 • 1) اگر لطفش قــرین حال گـــردد / همـــه ادبـــارها اقبـــال گـردد
 • 2) بلند آن سر، که او خواهد بلندش / نژند آن دل، که او خواهد نژندش
 • 3) بــه گــوش ارقوان آهسته گفتم / بــهارت خــوش که فکر دیگرانی
 • 4) به ترتیـــبی نــهاده وضــع عالم / که نی یک موی باشد بیش و نی کم
1
پاسخ
93

معنای واژگان «توفیق، چاشنی، ادبار، نژند» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 • 1) پیروزی، تلخی، خوش بختی، مهیب
 • 2) کامیاب، شیرینی، سیه‌روزی، افسرده
 • 3) مدد کردن بخت، مزه، پشت کردن، اندوهگین
 • 4) به کاری دست یافتن، طعم، اقبال، خشمگین
1
پاسخ
12

معنی کدام کلمه با توجه به بیت مقابلش نادرست آمده است؟

 • 1) با لطف بهارت دل چون برگ چــرا لرزد / ترســد که خــزان آیـد آرد [دغلی] دیگر (مکر)
 • 2) ساقی بیا که هاتف [غیبم] به مژده گفت / با درد صبــر کــن که دوا می‌فرستمت (نهان)
 • 3) ید بیضا و عصایی شده ثعبان رسـدش / جملگی تشنه دلان [قـوّت] از او می‌یابند (طعام)
 • 4) میــدان تــو بــی‌کس است بنـشین / [شــوریده] ســری بس است بنشیــن (آشفته)
1
پاسخ
85

معنی واژه‌های «دغل- دون همّت- تیمار» در کدام گزینه کاملاً درست نیامده است؟

 • 1) حیله گر- لئیم- خدمت
 • 2) مزوّر- پست- اندیشه
 • 3) مکر- والامقام- پرستاری
 • 4) مکّار- پست- غم‌خوار
1
پاسخ
444

«ضیعتک» یعنی چه؟

 • 1) چراغ کم‌نور
 • 2) خرابی اندک
 • 3) زراعت کم محصول
 • 4) زمین زراعتی کوچک
1
پاسخ
11

کدام واژه‌های زیر درست معنا نشده است ؟

 • 1) کران: ساحل، کنار
 • 2) ناو: سوراخ، کشتی و قایق بزرگی که از چوپ درختان میان تهی سازند.
 • 3) توقیع: امضا کردن، نشان گذاشتن، نوشتن چیزی ذیل کتاب، مهر کردن نامه و فرمان
 • 4) صلت: بخشش، انعام، جایزه
1
پاسخ
1169

کدام کتاب از نمونه های ادبیات تعلیمی و اندرزی نیست؟

 • 1) گلستان و بوستان
 • 2) شاهنامه
 • 3) مثنوی معنوی
 • 4) کلیله و دمنه
1
پاسخ
19

مترادف کدام واژه درست است؟

 • 1) هنجار: فرهنگ
 • 2) اخلاق: آداب
 • 3) باور: اعتقاد
 • 4) سنّت: آراسته
1
پاسخ
33

واژۀ «بدان» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

 • 1) بدان که این ها که تو گفتی همه فرع است.
 • 2) هر کس ایران را بشناسد، دل بدان خواهد باخت.
 • 3) اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی.
 • 4) خواهم آمد من به کویت، گر نمی دانی بدان
1
پاسخ
222

با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟ «آمد آن شکرگزاریش به گوش *** گفت کای پیر خرف گشته، خموش!»

 • 1) بیت دارای سه جمله است
 • 2) «خموش»، مسند است
 • 3) «کای پیر خرف گشته، خموش»، مفعول است
 • 4) «شکرگزاری»، هستۀ گروه اسمی است
1
پاسخ
16

معنی واژه های مشخّص شده ی بیت زیر، به تر تیب ،در کدام گزینه آمده است؟ «کای [فرازنده] ی این چرخ بلند وی [نوازند

 • 1) بزرگ ، مهربان ، سردوبی روح
 • 2) برپاکننده ، آرامش بخش ، مهربان
 • 3) افرازنده ، مهربان ، اقرارکننده
 • 4) بلند کننده ، نوازش گر ، غمناک
1
پاسخ
288
1
پاسخ
212

واژه ها در کدام گزینه با یکدیگر هم خانواده هستند؟

 • 1) حرمت - احترام - تحریم
 • 2) اوج - معراج - عروج
 • 3) معطّر - عطّار - طراوت
 • 4) مرجع - عروج - مراجعه
1
پاسخ
389

منظور از عبارت «شعر و نقاشی، کار خود را کرده بود»، چیست؟

 • 1) شعر و نقاشی در نهایت زیبایی بود
 • 2) شعر و نقاشی به کار یکدیگر کمک کرده بودند
 • 3) شعر و نقاشی به هدف خود نائل آمده بود
 • 4) شعر و نقاشی کار خود را تمام کرده بودند

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

Taraneh در: آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان آزمون خیلی خوبی بود مرسی از سایت خوبتون

... در: آزمون جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 7 ارزیابی جهان‌های اجتماعی سوال اخری اشتباه گفتید چون گزینه د درسته

Sanazjafarkhah در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب بود ممنون ازشما.

ساناز در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب

مهساشیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی بود سوالات هم خوب بود

مهسا شیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی خوب

آصفه کریمزایی در: آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality عالیع

ارد فاتخ در: آزمون مطالعات پنجم آنلاین - فصل 6 منابع آب ایران فیری بزارید

من در: آزمون تستی آنلاین MSRT شماره 3 لطفا آزمون های بیشتری قرار دهید

فائزه فرحدل در: تست آنلاین کتاب تاریخ 1 پایه دهم انسانی - درس 1 تا 6 کاشکی میزاشتید خودمون جوابو بزنیم

گم شده در: آزمون آنلاین مجانی هدیه های آسمانی پایه ششم دبستان - درس 1 یکتا کاش پولی نبود چهار تا سوال

حمودی در: آزمون آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه هشتم - درس 1 تعاون کپی کردین از سایت گاما

نگین در: آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی نهم - ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سلام خیلی عالی بود من میخوام توی نمونه دولتی شرکت کنم و از همین الان فصل ب فصل تست بزنم اما این سوالات برای کل کتاب بود انگار . این پنا کاربری شما چجوری هستش لطفا در موردش ی توضیحی بدید

سادی حسن پور در: دانلود کتاب تافل (کلمات ضروری تافل TOEFL) به صورت رایگان و با لینک مستقیم از شاه آزمون عالی

منطق دان در: آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه خوب بود ولی سوالات آسان بودن

پرفروش ترین آزمون ها

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون آنلاین آمادگی دفاعی پایه نهم - درس 1 امنیت، تهدید - درسی

آزمون آنلاین عربی 1 پایه دهم - درس 1 ذاکَ هوَ اللهُ سری 1 - درسی