در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
18

در بیت‌های زیر به ترتیب چه آرایه‌هایی به کار رفته است؟ الف) کودک تنها به روی خاکریز آمد صد هزاران چشم قاب عکس کودک ما شد ب) ای دل غم دیده حالت به

 • 1) تشخیص – کنایه – تلمیح - تضاد
 • 2) تشبیه – تلمیح – تضاد – کنایه
 • 3) تشبیه – تشخیص – جناس – تضاد
 • 4) تشخیص – تضاد – تلمیح - کنایه
1
پاسخ
23

معنی درست بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ «دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور»

 • 1) اگرچه همه‌ی روزهای زندگی مطابق خواسته ما نیست اما چون دائماً اوضاع زمانه یک جور نیست غم مخور.
 • 2) اگر مدت کوتاهی روزگار با ما سازگاری نداشت، چون اوضاع زمانه همیشه یکسان نیست غمگین مباش.
 • 3) در میان روزهای زندگی فقط مدت کوتاهی بر وفق مراد انسان می‌گذرد، به خاطر نوسان روزگار نباید غمگین باشی.
 • 4) زندگی ما گاهی برخلاف میل و گاهی موافق خواسته ماست اما چون احوال روزگار در تغییر است غم مخور.
1
پاسخ
41

معنی واژه های کوتاه شده (مخفف) در کدام گزینه با سایر گزینه ها فرق دارد؟

 • 1) در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
 • 2) دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
 • 3) ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
 • 4) ای دل غمدیده، حالت به شود، دل بد مکن
1
پاسخ
14

معنی واژه‌های کدام بیت که در داخل پرانتز آمده است نادرست است؟

 • 1) کریما به رزق تو پرورده‌ایم ‌به انعام و لطف تو خو کرده‌ایم (رزق: روزی، انعام: بخشش)
 • 2) به چشم بصیرت در خود در نگر تو را تا در آیینه زنگار نیست (بصیرت: زیرکی، زنگار: آلودگی)
 • 3) آمادۀ امر و نهی و فرمان باش هشدار که منجی جهان آمد (هشدار: آماده باش، منجی: نجات یافته)
 • 4) پایش از آن پویه درآمد ز دست مهر دل و مهرۀ پشتش شکست (پویه: دویدن، مهر: شفقت)
1
پاسخ
96

کدام گزینه با بقیه گزین ها متفاوت است؟

 • 1) نصف، منصف، انصاف
 • 2) معرفت، معارف، تعریف
 • 3) خصلت، خصایل، خصیصه
 • 4) ظلم، مظلوم، ظالم
1
پاسخ
16

در کدام گزینه مفرد همۀ واژه‌ها درست ذکر شده است؟

 • 1) عشاق: عشق – عواطف: عاطفه – خلایق: خالق – احزان: حزن
 • 2) فقها: فقیه – اخلاق: خلق – حضّار: حاضر – مساعی: سعی
 • 3) صور: صورت – ملائک: ملک – اصحاب: صاحب – مظاهر: مظهر
 • 4) مصائب: مصیبت – سوابق: سابقه – معاصی: عصیان – غنایم: غنیمت
1
پاسخ
133

در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟

 • 1) دردلش خورشید ایمان را نمی دیدند
 • 2) بر کمانش تیر آرش را نمی دیدند
 • 3) در رگش خون سیاوش را نمی دیدند
 • 4) تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند
1
پاسخ
1636

عبارت « ناممان در دفتر تاریخ کوچک و کم رنگ خواهد شد» به چه معنی است؟

 • 1) بی نام و نشان شدن
 • 2) کم اعتبار شدن
 • 3) تاریخ را فراموش کردن
 • 4) ثبت شدن در تاریخ
1
پاسخ
1570

عبارت « چشم در چشم افق دوختن » کنایه از چیست ؟

 • 1) نگاه کردن
 • 2) چشم و هم چشمی کردن
 • 3) نگهبانی دادن
 • 4) منتظر بودن
1
پاسخ
29

کدام گزینه صحیح است ؟

 • 1) تبلیغات تاثیر چندانی روی افراد ندارد.
 • 2) تبلیغات زیاد برای یک کالا مردم را نسبت به آن بدبین می کند.
 • 3) تبلیغات کنندگان کالا همه ی حقایق را در رابطه با کالا نمی گویند
 • 4) تبلیغات کنندگان کالا همه ی حقایق را در رابطه با کالا می گویند.
1
پاسخ
17
1
پاسخ
28

کدام اقدام در واقع به معنای اعلام رسمی تأسیس حکومت اسلامی به رهبری پیامبر (ص) در شهر مدینه بود؟

 • 1) پیمان برادری به جای تعصب قومی و قبیله‌ای
 • 2) تاسیس مسجد در مدینه
 • 3) پیمان نامه‌ی سیاسی در مدینه
 • 4) واقعه‌ی غدیر خم
1
پاسخ
15

به چه دليل در دوره ساسانی، مردم از اين حكومت ناراضی بودند؟

 • 1) نپذيرفتن اسلام به وسيله خسرو پرويز
 • 2) قحطی و شيوع بيماری ها
 • 3) شورش فرماندهان و رقابت سياسی آن ها
 • 4) نظام طبقاتی
1
پاسخ
12

هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، کدام پادشاه ساسانی بر ایران حکومت می کرد؟ علت تضعیف روحیۀ سپاهیان ساسانی چه بود؟

 • 1) کورش - شورش های فرماندهان
 • 2) خسرو پرویز - شورش های فرماندهان
 • 3) یزد گرد - بی عدالتی و تبعیض
 • 4) خسرو پرویز - وجود نظام طبقاتی
1
پاسخ
20

کدام یک از اساتید مدارس نظامیه بود؟

 • 1) سعدی
 • 2) رودکی
 • 3) امام محمد غزالی
 • 4) ملاصدرا

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE