در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
7

معنی واژه های «منزوی، اِنعام، سرير، داعيه» به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

 • 1) خلوت، چهارپايان، تخت، دعوا
 • 2) تنها، غذا، صنعت، علّت
 • 3) گوشه نشين، بخشش، اورنگ، انگيزه
 • 4) زندانی، نعمت، سرعت، ادعا
1
پاسخ
8

در كدام گزينه تغيير در واج موجب تغيير در معنای آن نمی‌شود؟

 • 1) عالم / انعام
 • 2) رفت / پست
 • 3) گمان / چنان
 • 4) شست / جنگ
1
پاسخ
13

معني واژه ها در كدام گزينه به درستي آمده است ؟

 • 1) كوه و دريا ودرختان همه در تسبيح اند / نه همه [مستمعي] فهم كند اين اسرار(گوش دادن)
 • 2) عقل حيران شود از خوشۀ زرين عنب / فهم عاجز شود از [حقۀ] ياقوت انار (حيله)
 • 3) بني آدم اعضاي يكديگرند / كه در آفرينش ز يك [گوهر]ند(اصل و نژاد)
 • 4) جواني گه كار و شايستگي است / گه خودپسندي و [پندار] نيست(پند گرفتن)
1
پاسخ
13

مفهوم كدام گزينه با عبارت «هر كه با بدان نشيند، طبيعت ايشان در او اثر كند» ارتباط بيشتری دارد؟

 • 1) هم نشين تو از تو به بايد *** تا تو را عقل و دين بيفزايد.
 • 2) با بدان كم نشين كه صحبت بد *** گرچه پاكی تو را پليد كند.
 • 3) سگ اصحاب كهف روزی چند *** پی نيكان گرفت و مردم شد
 • 4) نار خندان باغ را خندان كند *** صحبت مردانت از مردان كند
1
پاسخ
48

آرايه ی ادبی كدام گزينه نادرست است ؟

 • 1) دريغ است ايران كه ويران شود/ كنام پلنگان و شيران شود.(جناس)
 • 2) ناممان در دفتر تاريخ /كوچك و كم رنگ خواهد شد(تشبيه)
 • 3) سعديا راست روان گوی سعادت بردند/راستی كن كه به منزل نرسدكج رفتار(كنايه)
 • 4) چو ايران نباشد تن من مباد/ بدين بوم و بر زنده يک تن مباد(تلميح)
1
پاسخ
103

با توجه به بيت زير، ركن اول تشبيه (مشبه) در كدام گزينه به درستی آمده است؟ «علم دين بام گلشن جان است * نردبان، عقل و حس انسان است»

 • 1) بام - گلشن – نردبان
 • 2) علم دين–جان-عقل و حس
 • 3) بام - عقل و حس- انسان
 • 4) علم دين - عقل و حس- انسان
1
پاسخ
16

کتاب روضة الخد نوشته ....... و به تقلید از کتاب .........در قرن ............ نوشته شده است

 • 1) مجد خوافی - خمسه نظامی - قرن ۸
 • 2) نظامی عروضی - بوستان سعدی - قرن ۷
 • 3) مجد خوافی - گلستان سعدی - قرن ۸
 • 4) نظامی عروضی - گلستان سعدی - قرن ۷
1
پاسخ
11

کدام جمله از نظر نگارشی درست است ؟

 • 1) حاجیه خانم از سفر مکه برگشت
 • 2) زبان فارسی یه عالمه همراه و همنشین دارد
 • 3) معلم نگارش شروع کرد به صحبت کردن
 • 4) نوشتن در حقیقت بیان افکار و اندیشه است.
1
پاسخ
12

در کدام گزینه آرایه ی حس آمیزی دیده می شود ؟

 • 1) جوانه فریاد زد:آب!آب!بوی آب می شنوم
 • 2) خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش را بر زمین پهن میکرد.
 • 3) سنگ ناگهان از دنیای خواب و خیال بیدار شد و به افق خیره شد.
 • 4) کمی آن طرف تر گیاه تشنه ای از تشنگی مرده بود
1
پاسخ
35

کدام جمله از نظر پیام و محتوا (خبری، امری، عاطفی، پرسشی) با بقیه متفاوت است؟

 • 1) دل را از هرگونه آلایش پاک ساز
 • 2) تن و جانت بی گزند و میهنت آبادان باد
 • 3) زودتر از پیش من برو
 • 4) بخوان و بپوش و ایران خود را بشناس
1
پاسخ
11

معنی واژهٔ «مُنجی» در همهٔ گزینه‌ها یکسان است، به‌جز ........ .

 • 1) منجی افتادگان در چَه، تویی / خون به دست آور که ثارالله تویی
 • 2) درین نه طشت خوان در گفت و گویی / بماندی همچو منجی در سبویی
 • 3) آماده‌ٔ امر و نهی و فرمان باش / هشدار که منجی جهان آمد
 • 4) بی دین اگر به علم شود دریا / منجی کشتی متلاطم نیست
1
پاسخ
10

معانی واژه‌های «قافله، نبات، آذرخش، پندار، عزیمت» به ترتیب کدام است؟

 • 1) کاروان، نوعی شیرینی، رنگین کمان، گمان، سفر کردن
 • 2) کاروان، رُستنی، داغ و سوزنده، فکر، رفتن
 • 3) همراهان، شیرینی، نشانه، گمان، کوچیدن
 • 4) همسفران، گیاه، درخشش، خودپسندی، کوچیدن
1
پاسخ
6

واژه‌های کدام گزینه، به‌ترتیب در معانی «آراسته، برگزیده، حاضر، پاکیزه، خاکساری» آمده است؟

 • 1) تعبیه، سُلاله، باشنده، لطیف، خضوع
 • 2) سُلاله، اصل، محضر، نظیف، اقناع
 • 3) خوض، تبار، درگاه، سُلاله، خشنود
 • 4) گران‌مایه، مهتر، باشنده، صافی، فروتن
1
پاسخ
2

کدامیک زود تر از بقیه اتفاق می افتد؟

 • 1) جلسات هیات دولت
 • 2) دادن رای اعتماد توسط مجلس به وزیران
 • 3) تشکیل کابینه
 • 4) تحلیف

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 1 آب سرچشمه زندگی - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE