در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
2 ...
8
9
10
11
13
14
15
16
... 63 64
1
پاسخ
28

در نزاعي جمعي، قتلي واقع شده است، تعداد شركت كنندگان در نزاع معلوم است ولي بين آنها قاتل شناخته نمي شود. در اين صورت مسأله مشمول:

 • 1) الف) شبهه محصوره است.
 • 2) ب) شبهه غير محصوره است.
 • 3) ج) شبهه حكميه است.
 • 4) د) شبهه وجوبيه است.
1
پاسخ
12

لزوم پرداخت هزينه دادرسي براي اقامه دعوي از قبيل حكم:

 • 1) الف) ارشادي است.
 • 2) ب) تكليفي است.
 • 3) ج) مولوي است.
 • 4) د) تأسيسي است.
1
پاسخ
12

مجازات معاونت در جرايم تعزيري عبارت از:...................

 • 1) الف) به مجازات مباشر محكوم مي شود.
 • 2) ب) تعزير مي شود.
 • 3) ج) حداقل مجازات معين در قانون براي مباشر محكوم مي شود.
 • 4) د) مجازات او مجازات شريك جرم است.
1
پاسخ
11

در حالي كه ديه قتل مرد مسلمان يك ديه كامله است، ديه قطع دو دست و دو پاي وي چه ميزان است؟

 • 1) الف) نصف ديه كامله
 • 2) ب) يك ديه كامله
 • 3) ج) دو ديه كامله
 • 4) د) يك برابر و نیم ديه كامله
1
پاسخ
7

در اثبات زنا اقرار در صورتي نافذ است كه:...................

 • 1) الف) مقرّ عامد باشد.
 • 2) ب) مقرّ عاقل باشد.
 • 3) ج) مقر بالغ و مختار باشد.
 • 4) د) مقرّ رشيد و قاصد باشد.
1
پاسخ
10

شروع به جرم با وجود عدم وقوع آن ... قابل مجازات است.

 • 1) الف) مطلقاً در تمام جرايم
 • 2) ب) در جرايمي كه مجازات حد دارد.
 • 3) ج) در صورتي كه اقدامات انجام شده خود مستقلاً جرم باشد.
 • 4) د) در صورت عدم گذشت از سوي شاكي
1
پاسخ
17

مادر بزرگ محكوم به اعدامي، محكوم را مخفي مي نمايد. با فرض مجازات مخفي كننده به يك تا سه سال حبس، مجازات او چيست؟

 • 1) الف) بدون مجازات
 • 2) ب) ربع مجازات
 • 3) ج) نصف مجازات
 • 4) د) كل مجازات
1
پاسخ
8

تخفيف مجازات يا تبديل آن به مجازاتي از نوع ديگر كه مناسبتر به حال متهم باشد، در مورد جرايم مشمول حد چگونه اعمال مي شود؟

 • 1) الف) تخفيف يا تبديل مجازات در صورتي اعمال مي گردد كه شاكي رضايت داده باشد.
 • 2) ب) تخفيف يا تبديل مجازات در صورتي اعمال مي گردد كه شاكي رضايت داده و متهم نيز درخواست تخفيف نموده باشد.
 • 3) ج) امكان تخفيف يا تبديل مجازات در جرايم مشمول حد وجود ندارد.
 • 4) د) مجازات حد تبديل به تعزير مي شود.
1
پاسخ
8

مجازات شركا در جرايم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، چه اندازه است؟

 • 1) الف) مجازات فاعل مستقل همان جرم است.
 • 2) ب) مجازات شركای جرم غيرعمدي كمتر از حداقل مجازات فاعل مستقل است.
 • 3) ج) حداقل مجازات فاعل جرم است.
 • 4) د) دادگاه مختار است هر مجازاتي كه مصلحت مي داند، تعيين نمايد.
1
پاسخ
44

مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم ميشوند:

 • 1) الف) قابل اجرا نيست.
 • 2) ب) قابل اجرا است.
 • 3) ج) در صورتي كه جرايم متعدد مشابه هم باشد قابل اجرا است.
 • 4) د) در هر صورت بسته به نظر دادرس دادگاه است.
1
پاسخ
16

در جرايم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، مجازات هر يك از آنان:

 • 1) الف) حداقل مجازات فاعل جرم است.
 • 2) ب) مجازات فاعل مستقل است.
 • 3) ج) موكول به نظر دادرس دادگاه است.
 • 4) د) مجازات شركای جرم غيرعمدي، كمتر از حداقل مجازات فاعل مستقل است.
1
پاسخ
15

شخصي به مجازات تبعيد به مدت سه سال محكوم شده، بعد از گذراندن چه مدت از تبعيد مي تواند از مقررات آزادي مشروط استفاده نمايد؟

 • 1) الف) بعد از سپري شدن نصف مدت تبعيد
 • 2) ب) بعد از سپري شدن دو سوم مدت تبعيد
 • 3) ج) بلافاصله بعد از شروع به اجرا
 • 4) د) حق استفاده از مقررات آزادي مشروط را ندارد.
1
پاسخ
9

شخصي كه افسر نيروي انتظامي نيست خود را افسر آن نيرو معرفي مي نمايد؛ اين عمل:

 • 1) الف) عنوان كلاهبرداري دارد.
 • 2) ب) فاقد وصف كيفري است.
 • 3) ج) از مصاديق جعل به شمار مي رود.
 • 4) د) از مصاديق غصب عناوين و مشاغل است.
1
پاسخ
32

منشي دادگاه در انعكاس اظهارات يكي از اصحاب دعوي به جاي اينكه بنويسد: «قبول ندارم» نوشته است «قبول دارم» اين عمل:

 • 1) الف) از مصاديق جعل معنوي است.
 • 2) ب) از مصادیق گواهی خلاف واقع است.
 • 3) ج) در حكم شهادت دروغ است.
 • 4) د) فاقد وصف كيفري بوده و عنوان خطاي اداري دارد.
1
پاسخ
12

كداميك از تعاريف ذيل در مورد قذف صحيح و كامل است؟

 • 1) الف) نسبت دادن زنا به شخص ديگر
 • 2) ب) نسبت دادن لواط به شخص ديگر
 • 3) ج) نسبت دادن روابط نامشروع غير از زنا به شخص ديگر
 • 4) د) نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر
1
پاسخ
7

شخصي متهم به معاونت در قطع عضوي از اعضاي بدن شاكي است. مجازات چنين شخصي در صورت اثبات جرم چقدر است؟

 • 1) الف) قطع همان عضو متهم است.
 • 2) ب) سه ماه تا يك سال حبس است.
 • 3) ج) 99 ضربه شلاق است.
 • 4) د) متهم بايد ديه پرداخت كند و ديه آن همان ديه عضوي است كه قطع شده است.
1
پاسخ
12

قتلي در اثر خطاي محض واقع شده و جاني نيز به قتل اقرار نموده است. در اين صورت ديه آن بر عهده چه كسي است؟

 • 1) الف) جاني مسئول پرداخت ديه است.
 • 2) ب) جاني و عاقله متضامناً مسئول پرداخت ديه هستند.
 • 3) ج) ديه از بيت المال داده مي شود.
 • 4) د) عاقله جاني مسئول پرداخت ديه است.

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

1
2 ...
8
9
10
11
13
14
15
16
... 63 64
فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

Taraneh در: آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان آزمون خیلی خوبی بود مرسی از سایت خوبتون

... در: آزمون جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 7 ارزیابی جهان‌های اجتماعی سوال اخری اشتباه گفتید چون گزینه د درسته

Sanazjafarkhah در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب بود ممنون ازشما.

ساناز در: تست کتاب مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی خوب

مهساشیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی بود سوالات هم خوب بود

مهسا شیروی در: سوالات درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 4 پیوند جاودان عالیییی خوب

آصفه کریمزایی در: آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality عالیع

ارد فاتخ در: آزمون مطالعات پنجم آنلاین - فصل 6 منابع آب ایران فیری بزارید

من در: آزمون تستی آنلاین MSRT شماره 3 لطفا آزمون های بیشتری قرار دهید

فائزه فرحدل در: تست آنلاین کتاب تاریخ 1 پایه دهم انسانی - درس 1 تا 6 کاشکی میزاشتید خودمون جوابو بزنیم

گم شده در: آزمون آنلاین مجانی هدیه های آسمانی پایه ششم دبستان - درس 1 یکتا کاش پولی نبود چهار تا سوال

حمودی در: آزمون آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه هشتم - درس 1 تعاون کپی کردین از سایت گاما

نگین در: آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی نهم - ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سلام خیلی عالی بود من میخوام توی نمونه دولتی شرکت کنم و از همین الان فصل ب فصل تست بزنم اما این سوالات برای کل کتاب بود انگار . این پنا کاربری شما چجوری هستش لطفا در موردش ی توضیحی بدید

سادی حسن پور در: دانلود کتاب تافل (کلمات ضروری تافل TOEFL) به صورت رایگان و با لینک مستقیم از شاه آزمون عالی

منطق دان در: آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه خوب بود ولی سوالات آسان بودن

پرفروش ترین آزمون ها

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون آنلاین آمادگی دفاعی پایه نهم - درس 1 امنیت، تهدید - درسی

آزمون آنلاین عربی 1 پایه دهم - درس 1 ذاکَ هوَ اللهُ سری 1 - درسی