در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه >

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
2

در کدام بیت آرایۀ هر سه آرایۀ «تشبیه، مراعات نظیر و تضاد» وجود دارد؟

 • 1) کــوه و دریا و درختان، همه در تسبیـح‌اند نه هـمه مستمعی فـهم کـند این اسـرار
 • 2) خبرت هسـت که مرغان سحر می‌گـویـند آخر ای خفته سر از خــواب جهالت بردار
 • 3) تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
 • 4) عقــل حـیران شود از خوشه‌ی زرین عنب فهـم عـاجز شــود از حقــه‌ی یاقوت انار
1
پاسخ
3

از او به عنوان پدر شعر نو یاد می‌شود؟

 • 1) نیما یوشیج
 • 2) سنایی غزنوی
 • 3) محمدحسین شهریار
 • 4) پروین اعتصامی
1
پاسخ
2

واژه‌های موجود در همۀ گزینه‌ها مترادف هستند به جز .....

 • 1) مدهوش - متحیّر - سر گشته
 • 2) قندیل - چراغدان - چراغ آویز
 • 3) صنع - آیات - آفرینش
 • 4) سریر - تخت - اورنگ
1
پاسخ
5

در کدام بیت غلط املایی بیشتری وجود دارد؟

 • 1) ز آزاده‌گـــان، بـــردباری و ســـعی بیامـــوز، آمـــوختـــن آر نیست
 • 2) به چشم بصــیرت به خود در نـــگر تــو را تا در آیــینه ذنگـــار نیست
 • 3) همه کـــار ایّام، درس است و پنــد دریغـــا که شاگرد هشـــیار نیست
 • 4) غنیـــمت شمر‏‏، جز حقیقت مجوی که باری است فرست، دگر بار نیست
1
پاسخ
6

واژه های كدام گزينه صفت برتر هستند؟

 • 1) مِهتر _ لطيف تر
 • 2) به _ فراتر
 • 3) سنگين ترين _ مهم تر
 • 4) الوان _ عزيز
1
پاسخ
2

شاعر در بيت «هم نشين تو از تو به بايد تا تو را عقل دين بيفزايد» چه چيزی را برای افزايش عقل و دين مناسب می‌داند؟

 • 1) مصاحبت با افراد خوب
 • 2) مصاحبت با افرادي بهتر از خود
 • 3) انزوا
 • 4) هم نشينی با انسان‌های خوب و بد
1
پاسخ
4

چهار مقاله و قابوس نامه به ترتيب اثر چه كساني هستند؟

 • 1) نظامي عروضي و عنصرالمعالي
 • 2) نظامی گنجوي و نظامي عروضي
 • 3) خواجه نصيرالدين توسي و عنصرالمعالي
 • 4) نظامي عروضي و سعدالدين وراويني
1
پاسخ
2

در بیت‌های زیر به ترتیب چه آرایه‌هایی به کار رفته است؟ الف) کودک تنها به روی خاکریز آمد صد هزاران چشم قاب عکس کودک ما شد ب) ای دل غم دیده حالت به

 • 1) تشخیص – کنایه – تلمیح - تضاد
 • 2) تشبیه – تلمیح – تضاد – کنایه
 • 3) تشبیه – تشخیص – جناس – تضاد
 • 4) تشخیص – تضاد – تلمیح - کنایه
1
پاسخ
5

معنی درست بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ «دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور»

 • 1) اگرچه همه‌ی روزهای زندگی مطابق خواسته ما نیست اما چون دائماً اوضاع زمانه یک جور نیست غم مخور.
 • 2) اگر مدت کوتاهی روزگار با ما سازگاری نداشت، چون اوضاع زمانه همیشه یکسان نیست غمگین مباش.
 • 3) در میان روزهای زندگی فقط مدت کوتاهی بر وفق مراد انسان می‌گذرد، به خاطر نوسان روزگار نباید غمگین باشی.
 • 4) زندگی ما گاهی برخلاف میل و گاهی موافق خواسته ماست اما چون احوال روزگار در تغییر است غم مخور.
1
پاسخ
5

معنی واژه های کوتاه شده (مخفف) در کدام گزینه با سایر گزینه ها فرق دارد؟

 • 1) در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
 • 2) دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
 • 3) ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
 • 4) ای دل غمدیده، حالت به شود، دل بد مکن
1
پاسخ
3

معنی واژه‌های کدام بیت که در داخل پرانتز آمده است نادرست است؟

 • 1) کریما به رزق تو پرورده‌ایم ‌به انعام و لطف تو خو کرده‌ایم (رزق: روزی، انعام: بخشش)
 • 2) به چشم بصیرت در خود در نگر تو را تا در آیینه زنگار نیست (بصیرت: زیرکی، زنگار: آلودگی)
 • 3) آمادۀ امر و نهی و فرمان باش هشدار که منجی جهان آمد (هشدار: آماده باش، منجی: نجات یافته)
 • 4) پایش از آن پویه درآمد ز دست مهر دل و مهرۀ پشتش شکست (پویه: دویدن، مهر: شفقت)
1
پاسخ
1

کدام گزینه با بقیه گزین ها متفاوت است؟

 • 1) نصف، منصف، انصاف
 • 2) معرفت، معارف، تعریف
 • 3) خصلت، خصایل، خصیصه
 • 4) ظلم، مظلوم، ظالم
1
پاسخ
5

در کدام گزینه مفرد همۀ واژه‌ها درست ذکر شده است؟

 • 1) عشاق: عشق – عواطف: عاطفه – خلایق: خالق – احزان: حزن
 • 2) فقها: فقیه – اخلاق: خلق – حضّار: حاضر – مساعی: سعی
 • 3) صور: صورت – ملائک: ملک – اصحاب: صاحب – مظاهر: مظهر
 • 4) مصائب: مصیبت – سوابق: سابقه – معاصی: عصیان – غنایم: غنیمت
1
پاسخ
4

در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟

 • 1) دردلش خورشید ایمان را نمی دیدند
 • 2) بر کمانش تیر آرش را نمی دیدند
 • 3) در رگش خون سیاوش را نمی دیدند
 • 4) تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

داوود رشیدی در: شبیه سازی آنلاین آزمون تستی آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی شماره 6 خوب بود. ممنون

فرهاد سلطانی در: امتحان مجازی گرامر زبان انگلیسی مرحله پیشرفته شماره 54 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سارا طاهری در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش گرامر مرحله پیشرفته شماره 62 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

مریم فراهانی در: تست آنلاین icdl 5 نرم افزار اکسس سری 3 با تشکر از شاه آزمون. لطفا آزمون icdl نیز قرار دهید.

میهن شریفی در: آزمون زبان انگلیسی آنلاین بخش اشتباهات رایج در زبان انگلیسی مرحله متوسط شماره 5 ممنون از وب سایت خوبتون.

داوود حسینی در: آزمون آنلاین ept دانشگاه آزاد اسلامی - آزمون ept فروردین 96 لطفا آزمون های ept سال های گذشته را نیز قرار دهید. با تشکر

شریف نادری در: نمونه سوال امتحانی درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 1 آفرینش شگفت‌انگیز و درس 2 عفو و گذشت خوب بود. ممنون

کمال مرادی در: آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی آنلاین شماره 29 لطفا آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی نیز بگذارید.

مصطفی حسینی در: امتحان درسی آنلاین درس زیست شناسی پایه دهم - فصل 2 گفتار چهارم تنوع گوارش در جانداران (سری A) لطفا آزمون آنلاین درسی پایه های مختلف قرار دهید. خیلی ممنون

کامبیز محسنی در: آزمون آنلاین جمع بندی عربی (1) دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته های تجربی و ریاضی لطفا آزمون آنلاین زبان کنکور بیشتری قرار دهید. خیلی ممنون

پارسا اسلامی در: آزمون درس به درس از کتاب کلمات تافل به صورت آنلاین درس 30 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

سیمین فرهادی فر در: آزمون آنلاین استخدامی بانک ها تخصصی بخش مدیریت لطفا آزمون استخدامی قوه قضاییه را بگذارید

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

آزمون آنلاین MHLE وزارت بهداشت شماره 1 - MHLE

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

آزمون آنلاین MSRT شماره 1 - MSRT

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی درسی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 Sense of Appreciation بخش گرامر - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون فلسفه پایه یازدهم انسانی تستی و آنلاین - درس 5 زندگی بر اساس اندیشه - درسی

آزمون آنلاین درسی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم - آمادگی نوبت اول - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون درسی آنلاین ادبیات فارسی 3 پایه دوازدهم - درس 1 شکر نعمت (سری 1) - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
19

آزمون MSRT

32

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

66

آزمون کنکور سراسری

14

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

9

اخبار MSRT

18

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

5

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

3

راهنمای استفاده از شاه آزمون

4

آزمون آنلاین MSRT

7

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

11

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

1

آزمون UTEPT

1

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

1

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم