در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه اخبار و مقاله ها آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 4) 125 کلمه مشکل تر اما ضروری زبان انگلیسی

آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 4) 125 کلمه مشکل تر اما ضروری زبان انگلیسی

در این مقاله شاه آزمون، می خواهیم به آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی بپردازیم و لیستی از کلمات کتاب 504 را همراه با معنی و مترادف های آن ها آورده شده است.

آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی

آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی (سری 4) 125 کلمه مشکل تر اما ضروری زبان انگلیسی

Nu.

125 Words

Syn.

Meaning

1

Abate

decrease

فرو كش كردن كاهش يافتن

2

Abhor

hate

نفرت داشتن از

3

Acclimate

 to adapt , to adjust

عادت كردن سازگار بودن

4

Adage

a proverb

ضرب المثل

5

Aegis

defense

سپر، سايه

6

Affluent

rich

ثروتمند ، سرشار

7

Alleviate

 relieve , lesson

كاهش دادن

8

Altercation

a noisy angry argument

نزاع

9

Antithesis

opposite , contrast

تضاد

10

Atheist

 

خدانشناس

11

Avid

 extremely eager , enthusiastic

مشتاق

12

Belligerent

 warlike , a fighting attitude

ستيزه جو ،پرخاش گر

13

Benevolent

charitable

بخشنده

14

Benign

 favorable , kind , good hearted

مساعد،مهربان 

15

Bizarre

odd

باور نكردني

16

Cajole

to coax

با چرب زباني وادار به كاري كردن

17

Candor

honest

صداقت

18

Caustic

corrosive

تلخ

19

Chronological

 

زماني

20

Clandestine

secret , undercover

مخفيانه

21

Cliché

 

تكراري

22

Coerce

 

كنترل كردن، مجبور كردن 

23

Coherent

 logical , consistent , understandable

واضح

24

Condone

to excuse , pardon , overlook

ناديده گرفتن

25

Connive

to conspire

چشم پوشي كردن

26

Corpulent

 fat , obese ,

چاق

27

Covert

secret , clandestine

مخفيانه

28

Criterion

a measure

ملاك

29

Culpable

guilty

مجرم

30

Cursory

hasty

شتاب زده

31

Decadent

 

فاسد

32

Devious

cunning , deceptive , roundabout

غير اخلاقي ، غير مستقيم

33

Digress

stray

از موضوع منحرف شدن

34

Dormant

inactive

غير فعال، پنهان 

35

Duress

coercion

اجبار

36

Egotist

 a conceited person

آدم خودخواه

37

Elusive

tending to evade

پيچيده

38

Emulate

to copy or imitate

تقليد كردن، رقابت كردن 

39

Eulogy

 

تحسين 

40

Exacerbate 

 

تشديد كردن

41

Exhort

 

تشويق كردن 

42

Expedite

 speed up

سرعت بخشيدن

43

Fallacious

 deceiving or misleading

اشتباه

44

Fracas

 brawl

دعوا ، مزاحمت

45

Furtive

secret , stealthy , underhanded

مخفيانه

46

Garrulous

talkative , wordy

پرحرف ، طولاني

47

Gesticulate

 

با سر و دست اشاره كردن

48

Heterogeneous

mixed

مختلف

49

Imbibe

drink

پذيرفتن ، مشروب خوردن

50

Impasse

deadlock

تنگنا

51

Impeccable

flawless

كامل

52

Incarcerate

 to put in prison

زنداني كردن

53

Incriminate

 

متهم كردن

54

Incumbent

occupant

مسئول

55

Indigent

 poor , impoverished

فقير

56

Indolent

 habitually lazy , disliking activity

تنبل ، سست

57

Inept

incompetent

نامناسب

58

Innocuous

harmless

بي خطر

59

Insolent

impudent , arrogant

وقيح

60

Intrepid

brave , bold , fearless

شجاع

61

Inundate

overflow , over whelm

غرق كردن

62

Irrelevant

 nor relating

نامربوط

63

Itinerary

 a travel plan

مسير

64

Judicious

 showing good judgment

معقول

65

Lament

to mount , express grief

عزاداري

66

Lethargy

forgetfulness , drowsy indifference

خواب آلودگي

67

Lucid

mentally sound , easily understood

واضح

68

Lucrative

profitable

سود آور

69

Ludicrous

 silly , absurd

مضحك

70

Magnanimous

 unselfish , generous

بخشنده

71

Malevolent

evil , Nefarious , wicked , sinful

شرور

72

Medicate

 resolve difference

وساطت كردن

73

Metaphor

 

استعاره

74

Meticulous

 very careful about details

بسيار دقيق

75

Militant

warlike , ready to fight  , Belligerent

ستيزه جو

76

Morbid

unhealthy , gruesome

بيمار ، وحشتناك

77

Mundane

 

عادي

78

Nefarious

wicked , evil , sinful

شرور

79

Nemesis

an unbeatable rival

مكافات ، رقيب سرسخت

80

Nomad

wanderer

چادر نشين

81

Nonchalant

cool, indifferent , calmly  unconcerned

خونسرد

82

Nostalgia

 yearning for the past

احساس غربت

83

Oblivion

 

فراموشي

84

Obsolete

worn out , no longer in use

قديمي

85

Odious

hateful , disgusting

زشت

86

Omnipotent

all- powerful

قادر مطلق

87

Onus

 burden , obligation

مسئوليت  

88

Ostensible

apparent , on the surface , professed

ظاهري

89

Panacea

cure- all

علاج

90

Paradox

 

تناقض

91

Pariah

outcast

آدم منفور

92

Parsimonious

stingy , cheap ,miserly

خسيس

93

Paucity

 shortage , scarceness

كمبود

94

Penitent

 

پشيمان

95

Pensive 

thoughtful , thinking seriously

متفكر

96

Perjury

lying under oath

شهادت دروغ

97

Peruse

to read carefully

بررسي كردن

98

Phlegmatic

 not easily excited , slow to respond

خونسرد

99

Plagiarize

 

سرقت ادبي

100

Plausible

seemingly true , apparently believable

قابل قبول

101

Posthumous

 

پس از مرگ

102

Precocious

 

باهوش، قبل از موقع

103

Potpourri

medley , mixture

گزيده ، مخلوط

104

Procrastinate

delay

تنبلي كردن

105

Prognosticate

predict

پيش بيني كردن

106

Prolific

fertile , producing much

فعال

107

Quandary

dilemma

گيجي

108

Rabid

fanatical , furious

خشمگين

109

Rendezvous

 meeting place

قرار ملاقات گذاشتن

110

Rescind

 to cancel , to  repeal

لغو كردن

111

Sanguine

confident , hopeful , optimistic

اميدوار بودن

112

Simile

 

تشبيه

113

Skeptic

 

مشكوك

114

Slander

 

تهمت زدن

115

Sporadic

 

پراكنده

116

Superficial

 not deep ,

سطحي

117

Taciturn

 silent , reserved , uncommunicative

آرام

118

Terse

brief , to the point

مختصر و مفيد

119

Thwart

to hinder , block

خنثي كردن ،مخالفت كردن

120

Trite

overused , commonplace

پيش پا افتاده

121

Utopia

paradise

بهشت

122

Vacillate

wobble

ترديد داشتن

123

Verbose

wordy , Garrulous , talkative

پرحرف، طولاني

124

Vindicate

clear, exonerate, acquit,confirm,prove

اثبات كردن

125

Volatile                                          

 explosive , changeable  

متغير ، پيش بيني نشده

504,504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 کلمه,آموزش کتاب 504 کلمه,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 کلمه,کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,کتاب 504 کلمه ضروری,کتاب 504 کلمه,کتاب 504,504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش کلمات کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کتاب 504 واژه ضروری,آموزش کلمات کتاب 504 واژه,آموزش کتاب 504 واژه,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آموزش واژگان کتاب 504 واژه ضروری,آموزش واژگان کتاب 504 واژه,کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,کتاب 504 واژه ضروری,کتاب 504 واژه,504 کلمه ضروری انگلیسی pdf,504 لغت ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی برای اندروید,504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروری انگلیسی,504 لغت ضروری انگلیسی ios,504 كلمه ضروري انگليسي,504 لغت ضروری انگلیسی برای اپل,504 لغت ضروری انگلیسی برای کامپیوتر,دانلود 504 لغت ضروری انگلیسی pdf,504 واژه ضروري زبان انگليسي pdf,دانلود 504 واژه ضروری انگلیسی pdf,504 کلمه مهم انگلیسی,504 کلمه کاربردی انگلیسی,لغات 504 کلمه ضروری انگلیسی,آموزش 504 با فیلم,آموزش 504 به روش کدینگ,آموزش 504 كلمه ضروري انگليسي,آموزش 504 صوتی,آموزش 504 لغت,آموزش 504 واژه,آموزش 504 تصویری,آموزش 504 با رمز,آموزش 504 با تصویر,504 words آموزش,504 کلمه,504 کلمه ضروری,504 واژه,504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504,آزمون آنلاین 504,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 کلمه ضروری,آزمون آنلاین 504 کلمه,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین کتاب 504 واژه,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری انگلیسی,آزمون آنلاین 504 واژه ضروری,آزمون آنلاین 504 واژه

آموزش 504 کلمه ضروری انگلیسی با 19 مرحله آزمون آنلاین از کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی


25 دقیقه

1131 بار

نویسنده: تیم شاه آزمون

تاریخ انتشار: 1398/9/29 12:48

فرهان مرادی 1399/9/11 23:21
لطفا آزمون استخدامی بانک را بگذارید.
کبری خندان 1399/10/29 17:4
لطفا آزمون استخدامی قوه قضاییه را بگذارید
نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی