رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: آزمون MHLE در روز ۲۶ دی‌ماه برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه داوطلبان روز ۲۴ دی‌ماه در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد.

حیدرزاده بیان کرد: نتایج این آزمون به صورت کارنامه در روز ۵ بهمن‌ماه در دسترس داوطلبان از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

 

قبولی در آزمون mhle وزارت بهداشت با 5 مرحله آزمون آنلاین MSRT

 

موفقیت در آزمون mhle وزارت بهداشت با 1 مرحله آزمون آنلاین MHLE

 

موفقیت درآزمون mhle وزارت بهداشت با آزمون های آزمایشی زبان انگلیسی شاه آزمون