در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 indoctrinate /ɪnˈdɒktrɪneɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

indoctrinate /ɪnˈdɒktrɪneɪt/

آموختن، تلقین کردن، آغشتن، اشباع کردن، تعالیم مذهبی یا حزبی را آموختن به

Syn: teach

My mother indoctrinate me to drive.

مادرم رانندگی را به من یاد داد.