در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 maudlin /ˈmɔːdlɪn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

maudlin /ˈmɔːdlɪn/

اسم خاص مونث، مریم مجدلیه، ضعیفوخیلی احساساتی، سرمست

Syn: sentimental

He got very maudlin when we said goodbye.

وقتی خداحافظی کردیم او خیلی احساساتی شد.