در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 vicissitude / vɪˈsɪsɪtjuːd /

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

vicissitude / vɪˈsɪsɪtjuːd /

ناملایمات، فراز و نشیب، پستی و بلندی،تحول،دگرگونی

Syn: difficulties

The vicissitudes of life in the Medical Corps are not for the squeamish.

دشواری های زندگی در سپاهِ پزشکی متناسبِ افرادِ نازک نارنجی نیست!