در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 restrictive /rɪˈstrɪktɪv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

restrictive /rɪˈstrɪktɪv/

داروی پیش گیر، جمله یا عبارت حصری یا محدودکننده، محدود سازنده

Syn: confining

Some of the laws are restrictive.

برخی از قوانین محدود کننده هستند.