در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 underwrite /ˌʌndəˈraɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

underwrite /ˌʌndəˈraɪt/

در زیر سندی نوشتن، امضاکردن، تعهد کردن

Syn: agree to finance , guarantee

The company doesn’t underwrite all the expenses.

شرکت تمامیِ هزینه ها را تقبل نمی کند.