در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 landmark /ˈlændmɑːk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

landmark /ˈlændmɑːk/

نشان اختصاصی، نقطه تحول تاریخ، واقعه برجسته، راهنما

Syn: turning point of a period

The battle of Midway was a landmark victory in the U.S. campaign for ultimate victory over the Japanese in World War 2.

در مبارزه ی امریکا برای پیروزی نهایی بر ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم،نبرد “میدوی” پیروزی بزرگ و برجسته ای بود.