در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 liquidation /ˌlɪkwɪˈdeɪʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

liquidation /ˌlɪkwɪˈdeɪʃn̩/

تسویه، از بین رفتن، واریز حساب، نابودی

Syn: disposal of , killing

The police don’t know how the liquidation happened.

پلیس نمی داند که قتل چگونه اتفاق افتاد.