در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Deceive dəˈsiːv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Deceive dəˈsiːv

“Make someone believe as true something that is false; mislead”

فریب دادن ، گول زدن ، گمراه کردن

Atlas was deceived about the burden he had to carry.

« اطلس » در مورد باری که مجبور به حمل آن بود فریب داده شد.

Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her.

«ویرجینیا» وقتی خبردار شد که بهترین دوستش او را فریب داده بود ، گریست.

The villain deceived Chief White Cloud by pretending to be his friend.

آدم شرور « رئیس ابر سفید » را با تظاهر به اینکه دوستش است ، فریب داد.