در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 inchoate /ɪnˈkəʊɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

inchoate /ɪnˈkəʊɪt/

آغاز کردن، بنیاد نهادن، تازه بوجود آمده، نیمه تمام

Syn: in an early stage , begining

The young couple was disappointed to see the inchoate state of their new house.

وقتی زوج جوان دیدند که منزل جدیدشان در مراحل اولیه است ناامید شدند.