در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش کتاب 1100 - هفته 10 squeamish /ˈskwiːmɪʃ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش کتاب 1100 - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

squeamish /ˈskwiːmɪʃ/

استفراغي، بي ميل، سخت گير، نازک نارنجي، باحيا

Syn: over sensitive

I have got squeamish skin, so I use special soap.

پوستم حساس شده،بنابراین از صابون مخصوصی استفاده می کنم.