در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 8 excruciating /ɪkˈskruːʃɪeɪtɪŋ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

excruciating /ɪkˈskruːʃɪeɪtɪŋ/

مشقت بار

Syn: agonizing

Her silence was excruciating.

سکوتِ او آزار دهنده بود.