در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 8 malignant /məˈlɪɡnənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

malignant /məˈlɪɡnənt/

بدطينت، خطرناک، زيان آور، صدمه رسان، کينه جو،بدخواه، متمرد، سرکش، (پزشکي)بدخيم

Syn: harmful

The soldier used a malignant weapon.

سرباز سلاح خطرناکی/کشنده ای را بکار برد.