در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 gious /ɪˈɡriːdʒɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

gious /ɪˈɡriːdʒɪəs/

فاحش، بزرگ، برجسته، نمايان، انگشت نما

Syn: remarkably bad

The bank teller’s egregious error was difficult to correct.

صحیح اشتباه فاحش تحویلدار بانک دشوار بود.