در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Enormous əˈnɔːrməs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Enormous əˈnɔːrməs

“Extremely large; huge”

بی نهایت بزرگ، عظیم

The enormous crab moved across the ocean floor in search of food.

خرچنگ عظیم الجثه ای در جستجوی غذا، کف اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد.

Public hangings once drew enormous crowds.

اعدام های عمومی زمانی اجتماعات عظیمی را به سوی خود جلب می کرد.

The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.

شوالیه دلیر شمشیرش را کشید و اژدهای غول پیکر را کشت.