در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > آموزش آنلاين 504 - هفته 4 > Villainˈ vɪlən

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Villainˈ vɪlən

“A very wicked person”

آدم بسیار بدجنس و پست

A typical moving picture villain gets killed at the end.

شخص شرور در پایان یک فیلم معمولی کشته می شود.

The villain concealed the corpse in the cellar.

آدم شرور جنازه را در زیر زمین مخفی کرد

When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after.

وقتی فرد پست در چاه افتاد، از آن پس همه با خوشحالی زندگی کردند.