در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Complacent kəm’pleɪsənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Complacent kəm’pleɪsənt

Pleased with oneself; self-satisifed

از خود راضي

Senator Troy denounced the complacent attitude of the polluters of our air.

سناتور «تروي» نگرش خودخواهانهي آلوده کنندگان هوا را محکوم کرد.

How can you be complacent about such a menace?

شما چطور ميتوانيد نسبت به چنين تهديدي بي توجه باشيد؟

I was surprised that Martin was so complacent about his brief part in the play.

تعجب کردم از اينکه «مارتين» به خاطر نقش مختصرش در نمايش اينقدر خشنود بود.