در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Lottery ˈlɑːtəri

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Lottery ˈlɑːtəri

A scheme for distributing prizes by lot or chance

قرعه کشی بخت آزمایی

The merit of a lottery is that everyone has an equal chance.

شایستگی قرعه کشی در این است که هر کس شانس برابری دارد.

We thought that a lottery was an absurd way of deciding who should be the team captain.

ما فکر کردیم که قرعه کشی راه نامعقولی برای تعیین کاپیتان است.

The rash young man claimed the lottery prize only to find he had misread his number.

آن جوان عجول که شماره اش را اشتباه خوانده بود ادعای دریافت جایزه بخت آزمایی را داشت.