در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Wager ˈweɪdʒər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Wager ˈweɪdʒər

Bet

شرط

I lost a small wager on the Super Bowl.

من شرط کوچکی را در «سوپر بول» باختم.

After winning the wager , Tex treated everyone to free drinks.

بعد از اینکه «تکس» در شرطبندی برنده شد، همه را به نوشیدنی مجانی مهمان کرد.

It is legal to make a wager in the state of Nevada.

شرط بندی در ایالت «نوادا» قانونی است.