در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Juvenile ˈdʒuːvənəl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Juvenile ˈdʒuːvənəl

Young; youthful; of or for boys and girls; a young person

جوان، جوان مآبانه، مربوط به دختر و پسر، يک فرد نوجوان

My sister is known in the family as a juvenile delinquent.

خواهرم در خانواده به بزهکار نوجوان معروف است.

Paula is still young enough to wear juvenile fashions.

«پاولا» هنوز به اندازه ي کافي جوان است که مدهاي نوجوانان را بپوشد.

Ellen used to devour Cinderella and other stories for juveniles.

«اِلن» داستان سيندرلا و ديگر داستان هاي نوجوانان را با علاقه مي خواند.