در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 Manipulate məˈnɪpjəˌlet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Manipulate məˈnɪpjəˌlet

Handle or treat skillfully

ماهرانه برخورد یا رفتار کردن

Scientists must know how to manipulate their microscopes.

دانشمندان باید بدانند چطور میکروسکوپ های خود را بکار ببرند.

While Mr.Baird manipulated the puppets, Fran spoke to the audience.

در حالی که آقای «بایرد» عروسک های خیمه شب بازی را با مهارت تکان میداد، «فارن» برای تماشاچیان صحبت می کرد.

The wounded pilot manipulated the radio dial until he made contact.

خلبان مجروح، صفحه رادار را دستکاری کرد تا این که تماس گرفت.