در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 wheedle /ˈwiːdl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

wheedle /ˈwiːdl̩/

ریشخند کردن، گول زدن، خر کردن

Syn: coax , cajole

he child tried to wheedle from her mother the place where the cookies had been cached.

بچه سعی کرد مادرش را با چرب زبانی گول بزند که بفهمد کلوچه ها را کجا مخفی کرده.