در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 condescend /ˌkɒndɪˈsend/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

condescend /ˌkɒndɪˈsend/

به طعنه به زیر دست لطف کردن، محبت کردن، بنده نوازی کردن، سر فرود آوردن، تمکین کردن، خود را همتراز مادون خود کردن از روی لطف، فروتنی کردن

Syn: lower oneself

He had such disdain for us, he would not condescend to speak before our group.

او به دید تحقیر به ما نگاه می کرد و خودش را کوچک نکرد تا در مقابل گروه ما صحبت کند.