در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 exultation /ɪɡˈzʌlt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

exultation /ɪɡˈzʌlt/

شادمانی، سرور، خوشحالی، شادی، وجد

Syn: be joyful

She was filled with exultation when she learned her SAT score was near the maximum.

وقتی فهمید نمره ی سَت او به حداکثر نزدیک است سرشار از شادمانی بود.