در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 heterogeneous /ˌhetərəˈdʒiːnɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

heterogeneous /ˌhetərəˈdʒiːnɪəs/

ناجور، ناهمگن، غیر متجانس، متباین

Syn: dissimilar

Our algebra class is a heterogeneous one in which bright students are juxtaposed with slower ones.

کلاسِ جبرِ ما کلاس ناهمگن است و دانش آموزانِ باهوش در کنارِ دانش آموزانِ کند تر قرار گرفته اند.