در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

1
پاسخ
129

معني واژه ها در كدام گزينه به درستي آمده است ؟

 • 1) كوه و دريا ودرختان همه در تسبيح اند / نه همه [مستمعي] فهم كند اين اسرار(گوش دادن)
 • 2) عقل حيران شود از خوشۀ زرين عنب / فهم عاجز شود از [حقۀ] ياقوت انار (حيله)
 • 3) بني آدم اعضاي يكديگرند / كه در آفرينش ز يك [گوهر]ند(اصل و نژاد)
 • 4) جواني گه كار و شايستگي است / گه خودپسندي و [پندار] نيست(پند گرفتن)
1
پاسخ
87

مفهوم كدام گزينه با عبارت «هر كه با بدان نشيند، طبيعت ايشان در او اثر كند» ارتباط بيشتری دارد؟

 • 1) هم نشين تو از تو به بايد *** تا تو را عقل و دين بيفزايد.
 • 2) با بدان كم نشين كه صحبت بد *** گرچه پاكی تو را پليد كند.
 • 3) سگ اصحاب كهف روزی چند *** پی نيكان گرفت و مردم شد
 • 4) نار خندان باغ را خندان كند *** صحبت مردانت از مردان كند
1
پاسخ
145

آرايه ی ادبی كدام گزينه نادرست است ؟

 • 1) دريغ است ايران كه ويران شود/ كنام پلنگان و شيران شود.(جناس)
 • 2) ناممان در دفتر تاريخ /كوچك و كم رنگ خواهد شد(تشبيه)
 • 3) سعديا راست روان گوی سعادت بردند/راستی كن كه به منزل نرسدكج رفتار(كنايه)
 • 4) چو ايران نباشد تن من مباد/ بدين بوم و بر زنده يک تن مباد(تلميح)
1
پاسخ
439

با توجه به بيت زير، ركن اول تشبيه (مشبه) در كدام گزينه به درستی آمده است؟ «علم دين بام گلشن جان است * نردبان، عقل و حس انسان است»

 • 1) بام - گلشن – نردبان
 • 2) علم دين–جان-عقل و حس
 • 3) بام - عقل و حس- انسان
 • 4) علم دين - عقل و حس- انسان
1
پاسخ
38

کتاب روضة الخد نوشته ....... و به تقلید از کتاب .........در قرن ............ نوشته شده است

 • 1) مجد خوافی - خمسه نظامی - قرن ۸
 • 2) نظامی عروضی - بوستان سعدی - قرن ۷
 • 3) مجد خوافی - گلستان سعدی - قرن ۸
 • 4) نظامی عروضی - گلستان سعدی - قرن ۷
1
پاسخ
145

کدام جمله از نظر نگارشی درست است ؟

 • 1) حاجیه خانم از سفر مکه برگشت
 • 2) زبان فارسی یه عالمه همراه و همنشین دارد
 • 3) معلم نگارش شروع کرد به صحبت کردن
 • 4) نوشتن در حقیقت بیان افکار و اندیشه است.
1
پاسخ
290

در کدام گزینه آرایه ی حس آمیزی دیده می شود ؟

 • 1) جوانه فریاد زد:آب!آب!بوی آب می شنوم
 • 2) خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش را بر زمین پهن میکرد.
 • 3) سنگ ناگهان از دنیای خواب و خیال بیدار شد و به افق خیره شد.
 • 4) کمی آن طرف تر گیاه تشنه ای از تشنگی مرده بود
1
پاسخ
841

کدام جمله از نظر پیام و محتوا (خبری، امری، عاطفی، پرسشی) با بقیه متفاوت است؟

 • 1) دل را از هرگونه آلایش پاک ساز
 • 2) تن و جانت بی گزند و میهنت آبادان باد
 • 3) زودتر از پیش من برو
 • 4) بخوان و بپوش و ایران خود را بشناس
1
پاسخ
36

معنی واژهٔ «مُنجی» در همهٔ گزینه‌ها یکسان است، به‌جز ........ .

 • 1) منجی افتادگان در چَه، تویی / خون به دست آور که ثارالله تویی
 • 2) درین نه طشت خوان در گفت و گویی / بماندی همچو منجی در سبویی
 • 3) آماده‌ٔ امر و نهی و فرمان باش / هشدار که منجی جهان آمد
 • 4) بی دین اگر به علم شود دریا / منجی کشتی متلاطم نیست
1
پاسخ
28

معانی واژه‌های «قافله، نبات، آذرخش، پندار، عزیمت» به ترتیب کدام است؟

 • 1) کاروان، نوعی شیرینی، رنگین کمان، گمان، سفر کردن
 • 2) کاروان، رُستنی، داغ و سوزنده، فکر، رفتن
 • 3) همراهان، شیرینی، نشانه، گمان، کوچیدن
 • 4) همسفران، گیاه، درخشش، خودپسندی، کوچیدن
1
پاسخ
15

واژه‌های کدام گزینه، به‌ترتیب در معانی «آراسته، برگزیده، حاضر، پاکیزه، خاکساری» آمده است؟

 • 1) تعبیه، سُلاله، باشنده، لطیف، خضوع
 • 2) سُلاله، اصل، محضر، نظیف، اقناع
 • 3) خوض، تبار، درگاه، سُلاله، خشنود
 • 4) گران‌مایه، مهتر، باشنده، صافی، فروتن
1
پاسخ
22

کدامیک زود تر از بقیه اتفاق می افتد؟

 • 1) جلسات هیات دولت
 • 2) دادن رای اعتماد توسط مجلس به وزیران
 • 3) تشکیل کابینه
 • 4) تحلیف
1
پاسخ
107

کدامیک از جلوه های تعاون نیست؟

 • 1) تلاش برای ایجاد آشتی میان انسان‌ها
 • 2) همفکری و همکاری برای حل مشکلات
 • 3) مشورت کردن
 • 4) امر به معروف و نهی از منکر
1
پاسخ
2284

نقش دستوری کلمات مشخص شده به ترتیب کدام‌اند؟ دیده‌ای نیست نبیند [رخ] [زیبای] [تو] را نیست [گوشی] که همی شنود آوای تو را

 • 1) مفعول - صفت - مضاف الیه - نهاد
 • 2) مفعول - مضاف الیه - صفت - مفعول
 • 3) نهاد - صفت - مضاف الیه - مفعول
 • 4) مفعول - صفت - مضاف الیه - مفعول

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی